แม่ทัพภาคที่ 4 พบเครือข่ายชาวไทยพุทธ 4 จังหวัด เร่งสร้างขวัญกำลังใจ ย้ำทวงคืนความยุติธรรมให้กับทุกคน

0
132

วันนี้ 20 พ.ย. 2562 เวลา 14.00 น. ที่ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางเข้าพบปะเครือข่ายประชาชนชาวไทย-พุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำความห่วงใย สร้างความเข้าใจและความมั่นใจแก่ประชาชนเครือข่ายไทย-พุทธ ตลอดจนมอบนโยบายให้กับกลุ่มขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาไทย-พุทธ ในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอสงขลา โดยมีประชาชนเครือข่าย ไทย-พุทธ เข้าร่วมกว่า 500 คน

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวเปิดเผยว่า วันนี้มาเพื่อต้องการพบปะพูดคุย สร้างความเข้าใจในดูแลควบคุมพื้นที่ เพราะทุกคนคือตัวแทนที่จะช่วยการแก้ปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่เลวร้ายมาก ตลอดเวลา 15 ปีที่ผ่านมา สถิติคดีต่างๆ ลดลงไปกว่าเดิมมากแล้ว วันนี้ตั้งใจมาคุยกับพี่น้องเพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกคน และขอยืนยันกับทุกคนให้มั่นใจ นอกจากนี้ อยากให้ทุกคนได้เสนอความต้องการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกันผ่าน สภาสันติสุขตำบลทั้ง 290 ตำบล เพราะการแก้ปัญหาจะเกิดผลสูงสุดได้เราต้องจับมือแก้ไขไปด้วยกัน  ปัญหายาเสพติด เร่งด่วนที่ต้องทำ และเป็นเรื่องที่ทุกคนทุกฝ่ายต้องการ


สำหรับการปรับแผนดูแลความปลอดภัยพื้นที่ ได้จัดชุดจรยุทธ์เข้าดูแลยังหมู่บ้าน ชุมชน และเสริมกำลังทางอากาศ เข้าพื้นที่เมื่อมีเหตุ พร้อมเสริมชุดจักรยานยนต์เคลื่อนที่เร็ว กว่า 700 ชุด เพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามอยากฝากให้พี่น้องประชาชนทุกคนช่วยระมัดระวังตนเอง หากต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัย ขอให้ประสานเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือดูแล เพราะพื้นที่กว้างเจ้าหน้าที่อาจเข้าไม่ทั่วถึง ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา เป็นเครือข่ายตาสับปะรดสอดส่องเฝ้าระวังแจ้งเหตุอีกทางหนึ่ง ขอให้พี่น้องทุกคนได้มีกำลังใจที่เข้มแข็ง และเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่าตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดี ที่หวังจะใช้สถานการณ์นี้ปลุกระดมให้เกิดความหวาดกลัวและ สร้างแตกแยก ขอให้มั่นใจผมจะทวงคืนความยุติธรรมให้ผู้เสียชีวิตทุกคน ด้วยการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อเหตุทำร้ายประชาชนอย่างเต็มที่ นี่คือหน้าที่ที่ต้องทำ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวทิ้งท้าย
ขณะที่ตัวแทนประชาชนเครือข่ายไทย-พุทธ ได้ชื่นชมการปรับแผนดูแลรักษาความปลอดภัย ของแม่ทัพภาคที่ 4 และได้เสนอแนวทางการดูแลประชาชนในพื้นที่ พร้อมฝากให้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ช่วยดูแลปกป้องพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย เพื่อให้สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน
ซึ่งในวันนี้ เสียงพี่น้องชาวไทยพุทธ ได้มีการนำเสนอ และข้อสังเกตุถึงเรื่อง ความมั่นใจต่อการอาศัยอยู่ในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยที่สุด สามารถทำมาหากินได้ตามปกติสุข
และ ด้านการโต้กลับทางการเมืองต่อกลุ่มคิดต่าง หรือฝ่ายตรงข้ามนั้น ควรเร่งสร้างความเข้าใจ ในการคลี่คลายสถานการณ์แต่ละครั้งให้รวดเร็ว และมีความน่าเชื่อถือ ในเรื่องหลักฐาน ข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดทุกครั้ง
และยังมีข้อสังเกตุว่า ทางเพื่อนบ้าน มาเลเซีย ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสภานนการณ์ และที่พักพิงของกลุ่มแนวร่วม ให้ความร่วมมือกับเราหรือไม่ อย่างไร


ที้งนี้ ข้อสรุปได้กล่าวเน้นด้านความปลอดภัย เพิ่มกองกำลังจุดตรวจ 3 ฝ่าย จัดเวรยาม รวมทั้งกล้องวงจรปิด cctv ให้พร้อมทำงานได้
รวมทั้งการจัดสรร งบประมาณ ให้กับชุมชนชาวไทยพุทธ สร้างความเข้าใจกับผู้นำทางศาสนาทั้ง 2 ศาสนา และใช้หลักกฎหมายอย่างยุติธรรม หาคนผิดมาลงโทษ และให้ความกระจ่าง ต่อสาธารณะชน ที้งนี้ได้มีการยื่นเอกสาร ข้อเสนอ และความต้องการของชาวชุมชนไทยพุทธ ต่อแม่ทัพภาคที่4 โดยตรงอีกด้วย

ทีมข่าว @ชายแดนใต้  จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น