ปัตตานี-กรมเจ้าท่าปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปู ปลา ชาวบ้านรอบอ่าว”ดีใจ”คืนความอุดมสมบูรณ์สร้างรายได้และอาชีพ

0
49
ปัตตานี-กรมเจ้าท่าปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปู ปลา ชาวบ้านรอบอ่าว"ดีใจ"คืนความอุดมสมบูรณ์สร้างรายได้และอาชีพ

ปัตตานี-กรมเจ้าท่าปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปู ปลา ชาวบ้านรอบอ่าว”ดีใจ”คืนความอุดมสมบูรณ์สร้างรายได้และอาชีพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ่ท่าเรือน้ำลึก ปากอ่าวปัตตานี อ.เมืองปัตตานี  กรมเจ้าท่า  กระทรวงคมนาคม    ได้จัดโครงการ “เจ้าท่า ร่วมใจ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ ” ในอ่าวปัตตานี  โดยมี  นายสมนึก พรหมเขียว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานในพิธี   มี  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่  4   หัวหน้าส่วนราชการ   ประมงจังหวัดปัตตานี   ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ประธานสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดปัตตานี กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และพี่น้องประชาชนชาวประมงพื้นบ้าน เข้าร่วม

อ่าวปัตตานี เป็นพื้นที่ ที่ชุมชนใช้ร่วมกัน ในการทำอาชีพทางการประมง ซึ่งขณะนี้ภายในอ่าวปัตตานีกำลังอยู่ระหว่างการขุดลอกร่องน้ำ รับผิดชอบโดย สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

กิจกรรมภายในงานมีการปล่อยพันธุ์ลูกปูม้าวัยอ่อน จำนวน 1,000,000 ตัว(หนึ่งล้านตัว) และปล่อยพันธุ์ปลากะพง จำนวน 100,000 ตัว (หนึ่งแสนตัว) ลงในพื้นที่อ่าวปัตตานี  เพื่อกระจายไปทั่วทุกชุมชน    สร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีสัตว์น้ำไว้บริโภค  และ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและจิตใจ ให้เกิดความผูกพัน หวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อร่วมกันปลูกจิตสำนักให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน และประชาชน   ให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเพื่อเป็นการสร้างความรัก สร้างความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างภาครัฐ กับ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่รอบอ่าวปัตตานีอีกด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้รับการสนับสนุน และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก หน่วยงานต่างๆหลายภาคส่วน ได้แก่ จังหวัดปัตตานี      กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า สมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดปัตตานี ประมงจังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้ โครงการขุดลอกอ่าวปัตตานี เมื่อแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างจะสามารถฟื้นฟูสภาพเส้นทางคมนาคมขนส่งทางน้ำเดินเรือรอบอ่าวให้สะดวกขึ้น  การระบายน้ำจากแม่น้ำยะหริ่ง  และ  แม่น้ำปัตตานีออกสู่ทะเลมีประสิทธิภาพมากขึ้นบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมในอ่าวดีขึ้น   มีสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยเพิ่มขึ้น และชาวประมงพื้นบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น โครงการขุดลอกอ่าวปัตตานี   จึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงกับความต้องการของประชาชน และยังเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตพสกนิกรรอบอ่าวปัตตานีสู่สันติสุข ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น