ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เดินหน้าติดตามการอ่านเขียนของนักเรียนทุกระดับ

0
57

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เดินหน้าติดตามการอ่านเขียนของนักเรียนทุกระดับ

วันที่ 19 พฤศจิกายน นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านรังมดแดง.ไม้แก่น เดินหน้าติดตามการอ่านเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น และเข้าเยี่ยมในชั้นเรียน กำชับให้ครูช่วยกันจัดห้องเรียนให้มีสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ หลังจากนั้นได้พบปะคณะครู พูดคุยแลกเปลี่ยนและสอบถามความเป็นอยู่ เน้นย้ำให้ช่วยกันหาวิธีการสอนเน้นอ่านเขียนภาษาไทยให้คล่อง เพราะจะนำไปสู่บทเรียนวิชาอื่นๆ หมั่นฝึกฝนระเบียบวินัยและสอนคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนทุกคน มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีน้ำใจช่วยเหลือกัน และกตัญญูพ่อแม่ครูอาจารย์

ภาพ/ข่าว มนทิชา แวซอเหาะ ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัคตานี เขต 3

แสดงความคิดเห็น