สพป.ปัตตานี เขต 3 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 26 ราย

0
215

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมวาสุกรี สพป.ปัตตานี เขต 3 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีสิบเอก ดร.สมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อแสดงมุทิตาจิตให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้เกษียณอายุราชการในปีนี้ จำนวน 26 ราย


นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ที่เสียสละแรงกายแรงใจอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ความสามารถอย่างไม่ย่อท้อจนบรรดาลูกศิษย์ประสบความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจ และตนเองก็จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ด้วย ซึ่งหลังจากวันเกษียณแล้วทุกท่านรวมทั้งตน คือ ข้าราชการบำนาญในทันทีนับจากวันเกษียณ เมื่อเกษียณแล้วท่านจะมีหลายสิ่งหลายประการที่จะต้องประสบพบเจอ ทั้งสิ่งดีและสิ่งที่ไม่ดีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งตนเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าจะเกิดปัญหาใด ทุกท่านจะสามารถหาทางออกได้แน่นอน ขอเพียงแต่เราได้มีธรรมะเป็นตัวตั้งในการดำรงชีวิต มีสติ ใคร่ครวญไตร่ตรองอยู่เสมอ ระมัดระวังการใช้ชีวิตในวัยชรา และหาทางออกที่ดีที่สุดกับปัญหาที่เกิดขึ้น เราก็สามารถที่จะผ่านปัญหาและทุกสิ่งได้อย่างสง่างาม และได้แสดงความดีใจกับทุกท่านที่จะได้พักผ่อนกับคนรัก ครอบครัว หรือสิ่งที่คิดฝันและอยากจะทำ ได้อวยพรทุกท่านให้ประสบความสำเร็จตามที่หวัง ขอคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ทำไว้จงส่งผลต่อท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพ พลานามัยที่ดีตลอดไป

ฟูซียะห์ บลูกาวารี/ภาพ
มนทิชา แวซอเหาะ/ข่าว
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3