ผวจ.ปัตตานี ห่วงสถานการณ์ระบาดโรคหัด สั่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ฉีดวัคซีนให้ทั่วถึง

0
100

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวถึง สถานการณ์การระบาดของโรคหัด ในจังหวัดปัตตานี ปี 2561 ว่า มีรางานผู้ป่วย โรคหัด จำนวนทั้งสิ้น 1,719 ราย เสียชีวิต 10 ราย (ทั้ง 10 รายไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดครบตามเกณฑ์) กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ 1-5 ปี และในปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน มีรายงานผู้ป่วยโรคหัด จำนวนทั้งสิ้น 423 ราย เสียชีวิต 11 ราย ซึ่งกลุ่มผู้ป่วยที่เสียชีวิตเป็นเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ และสำหรับประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 สิงหาคม 2562 พบผู้ป่วยโรคหัด 4,435 ราย เสียชีวิต 14 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี เพชรบุรี เชียงใหม่ และจังหวัดตาก


ข้อมูลองค์การอนามัยโลก พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนสิงหาคม 2562 มีผู้ป่วย โรคหัด เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้ 2562 พบผู้ป่วย โรคหัด ทั่วโลก 364,808 ราย ประเทศที่มีผู้ป่วยโรคหัดมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ประเทศมาดากัสการ์ 127,464 ราย รองลงมาคือประเทศยูเครน 54,246 ราย และประเทศฟิลิปปินส์ 36,253 ราย

เป็นที่ทราบกันดีว่า โรคหัด เกิดจากเชื้อไวรัส อาการที่พบบ่อยของโรคหัด คือ ไข้ออกผื่น โดยมักมีอาการไข้สูงประมาณ 3 – 4 วัน แล้วเริ่มมีผื่นนูนแดงขึ้นตามตัว ประมาณ 2 – 3 วัน ไข้จะค่อยๆ ลดลงและผื่นก็จะค่อยๆ จางหายไป ส่วนภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้ คือ คออักเสบ หลอดลมอักเสบจนถึงปอดบวม หูชั้นกลางอักเสบ เยื่อบุตาอักเสบ ท้องเสีย และสมองอักเสบซึ่งเป็นภาวะที่รุนแรงที่สุด หากป่วยด้วยโรคหัดหรือสงสัยว่าเป็นโรคหัดควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย เก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและรับการรักษา

อย่างไรก็ตาม โรคหัด สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้มากกว่าร้อยละ 95 ซึ่งตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข จะฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน จำนวน 2 เข็ม แก่เด็ก โดยเข็มแรก เมื่อเด็ก อายุ 9 เดือน และเข็มที่สองเมื่ออายุ 2 ปีครึ่ง ซึ่งจากข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี พบว่า จังหวัดปัตตานี เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ได้รับวัคซีน โรคหัด ต่ำกว่าเกณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง และต่ำที่สุดของประทศไทย ส่งผลให้เกิดการระบาดของ โรคหัด ต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากเด็กไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรค

เพื่อการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคหัด ให้น้อยลงและหมดไป จังหวัดปัตตานี ได้กำชับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ โดยผ่านการรับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีตามช่วงอายุที่กำหนดทุกครั้ง ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด ถึงอายุ 6 ปี ให้มาลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน รวมถึง ผู้ปกครอง ที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เข้ารับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีตามช่วงอายุที่กำหนดทุกครั้ง ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล รวมถึง ติดตามผลการดำเนินงานทุกครั้ง เพื่อให้เด็กปัตตานี มีสุขภาพดี คือ พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ ไม่ป่วยหรือเสียชีวิตด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โทร ‪073 460234‬ ต่อ 1307 หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 //

แสดงความคิดเห็น