นราธิวาส-ผอ.พัฒนาภาค 4 เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล พร้อมเน้นย้ำต่อยอดโครงการสร้างงานสร้างชีวิตประชาชนในพื้นที่

0
135

นราธิวาสผอ.พัฒนาภาค 4 เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล พร้อมเน้นย้ำต่อยอดโครงการสร้างงานสร้างชีวิตประชาชนในพื้นที่

เมื่อเวลา 11.00 . วันที่ 19 .. 62 พลตรีอนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญพร้อมมอบนโยบายกำลังพล หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ 6 บ้านเจาะวา ตำบลสุไหงปาดีอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีพันเอกภูมิ โพพี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และกำลังพลในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้น พลตรีอนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าห้องประชุมเพื่อรับฟังบรรยายสรุปแผนงานงบประมาณปี 2563 ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งภาพรวมยังคงต่อยอดโครงการสร้างงานต่างๆ เพื่อพี่น้องประชาชน ให้สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านภาคปศุสัตว์ เกษตรกรรม การสร้างเครื่องสาธารณูปโภค ให้มีแพร่หลายทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ ที่ห้องประชุมของสำนักงาน หลังจากฟังบรรยายสรุปเสร็จเรียบร้อย ได้เดินทางไปที่ห้องรับรองเพื่อพบปะให้โอวาท และมอบนโยบายการปฏิบัติงานของกำลังพลประจำปีงบประมาณ 2563 และได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานของกำลังพลให้เป็นที่เชื่อมั่นแก่ประชาชน ไม่สร้างเงื่อนไข และให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนทุกโอกาส ที่สำคัญให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และรัฐบาลอย่างเต็มกำลัง

ซึ่งก่อนที่ พลตรีอนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะ จะเดินทางกลับได้ไปตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่กำลังพลพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 ได้จัดทำขึ้นเป็นเกษตรผสมผสานครบวงจร เพื่อนำไปขยายผลและเป็นแบบอย่างให้ชาวบ้านซึ่งมีที่ดินว่าง และว่างจากงานอดิเรกได้จัดทำ เพื่อนำผลผลิตไปบริโภคและหากมีผลผลิตมาก ก็จะสามารถนำไปขายท้องตลาด เพื่อนำรายได้ส่วนนี้มาเลี้ยงครอบครัวหรือนำไปเก็บออมใช้จ่ายในยามจำเป็น โดยที่ครอบครัวจะไม่เดือดร้อนอีกต่อไป.

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว @ชายแดนใต้ .นราธิวาส

                                                          

แสดงความคิดเห็น