เกษตรปัตตานี-ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพจัดการทุเรียนเพื่อการค้า

0
1154
http://www.chaidantai.com/?p=43971

เกษตรปัตตานี ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพทุเรียนเพื่อการค้าหลังผลิต ปี 64 ได้ 4,000 ตัน มูลค่ามากกว่า 300 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ 23 กันยายน 2564 ที่ อาคารฝึกอบรม สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี  ได้มีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป และการบริโภคทุเรียนคุณภาพ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุเรียนให้มีคุณภาพเพื่อการค้า ประจำปี2564  โดยนายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานีเป็นประธานพร้อมตัดริบบิ้นเปิดงาน  มี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เกษตรอำเภอ 12 อำเภอ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจและเกษตรกรเข้าร่วม

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า สหรับทุเรียนถือได้ว่าเป็นผลไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย และเป็นที่ต้องการของตลาด สำหรับปี 2564 ที่ผ่านมาปริมาณผลผลิตทุเรียนของจังหวัดปัตตานีจำนวนกว่า 4,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 300 ล้านบาท และเป็นผลไม้ที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจังหวัดปัตตานีเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงต้อง มีการพัฒนาทุเรียนและผลิตภัณฑ์แปรรูปทุเรียนให้มีมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด โดยผ่านการดำเนินงานในรูปแบบแปลงใหญ่ทุเรียน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่บริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นำไปสู่การจัดการสินค้าเกษตรสู่ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน สร้างเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรได้อย่างมั่นคงในอนาคตต่อไป

นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการเสวนาภาษาทุเรียนในหัวข้อ “ทุเรียนแห่งขุนเขา และสายน้ำต้นตำนานทุเรียนคุณภาพปัตตานี ของดีชายแดนใต้” โดย เกษตรกรต้นแบบจาก 4 แหล่งผลิตทุเรียนคุณภาพปัตตานี กิจกรรม workshop การทำขนมช่อผกากรองไส้ทุเรียน และในภาค บ่าย มีการนำเสนอผลงานวิชาการเกี่ยวกับการแปรรูปเปลือกทุเรียนเป็นถ่านชีวภาพ หรือ ไบโอชาร์ (biochar) จากคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีอีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี