นราธิวาส – วิทยาลัยสารพัดช่างจัดโครงการ Fix it จิตอาสา มอบอาหารและน้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด – 19

0
346


นายพิทักษ์ ธรรมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส. บุคลากรประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยี่งอ สาขาวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
นายพิทักษ์ ธรรมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส ได้มอบอาหารและน้ำดื่ม ให้กับนายแพทย์อดุลย์ เร็งมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในโครงการ Fix it จิตอาสา ภายในกิจกรรมมอบอาหารและน้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด – 19 จำนวน 450 ชุด ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส


สำหรับกิจกกรรมครั้งนี้ นำ แฮมเบอร์เกอร์ 450 ชุด พร้อมเครื่องดื่ม 450 ขวด มอบให้กับโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อไปแจกให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อดูแลชีวิตความปลอดภัยให้กับประชาชนให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด -19 เพื่อให้คนไทยและประเทศไทยผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน