นราธิวาส-องคมนตรี เยี่ยมโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ส่งเสริมสุขภาพเพื่อชุมชน

0
22
นราธิวาส-องคมนตรี เยี่ยมโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ส่งเสริมสุขภาพเพื่อชุมชน

นราธิวาส-องคมนตรี เยี่ยมโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ส่งเสริมสุขภาพเพื่อชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 15 พ.ย.62 นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะรองประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้การสนับสนุน ปี 2562 โดยมีนายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร่วมให้การต้อนรับฯ


โอกาสนี้นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี รองประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ได้เข้าประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและบรรยายสรุปของโรงพยาบาลยี่งอ และชมการดำเนินงาน SMART OPD ตลอดจนการใช้ SMART MONITOR ต่างๆในการให้บริการ พร้อมกันนี้มีการสาธิตการให้บริการในระบบปฏิบัติการ HOS-XE ทั้งมีการนำเสนอโมเดลดิจิตอลของโรงพยาบาล การนำเสนอผลการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมระบบ HOS-OFFICE การติดตามการบริหารแบบ DIGITAL MANAGEMENT พร้อมทั้งได้มอบนโยบายการพัฒนา และให้คำแนะนำการดำเนินงานของโรงพยาบาล และเปิดอาคารผู้ป่วยพิเศษ 2 ชั้น อาคาร 1 ทศวรรษ ทั้งนี้ได้เปิดตาผู้ป่วยผ่าตัดตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ และมอบถุงพระราชทานจำนวน 20 ชุด


หลังจากนั้นได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ภายในโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และเยี่ยมชมอาคารสนับสนุน ชมแปลงสาธิตสมุนไพร IFARM AND IHERBAL ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สำหรับโรงพยาบาลอำเภอยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เกิดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินผ่านนายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เพื่อนำเสนอต่อ นายแพทย์มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่และประชุมร่วมกับประชาชนที่โรงเรียนร่มเกล้า อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 และมีความเห็นร่วมกันว่าสมควรที่จะจัดตั้งโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระชนมมายุ 80 พรรษา และมีเป้าหมายในการบริหารจัดการโรงพยาบาลฯ ที่เน้นให้มีการบริการแบบมุ่งเน้นให้มีโครงสร้างสวยงามและมีระบบบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และมีระบบบริการเน้นเวชศาสตร์และครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค ตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพ และที่สำคัญมีการดำเนินงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อต้นแบบให้กับชุมชน
/////////////////////////////////////////
ทีมข่าว@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น