แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกศิลปาชีพกลุ่มทอผ้าบ้านโคกมะม่วง พร้อมมอบถุงยังชีพ สู้ภัย covid-19

0
353

ณ กลุ่มศิลปาชีพทอผ้าบ้านโคกมะม่วง ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าบ้านโคกมะม่วงในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โดยได้พบปะพูดคุย สอบถามถึงปัญหาข้อขัดข้อง และผลกระทบต่างๆในการดำเนินงาน เยี่ยมชมผลงานการทอผ้าสำเร็จ และการสาธิตการทอผ้าจากสมาชิก พร้อมกันนี้ได้มอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าบ้านโคกมะม่วง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทำให้สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าบ้านโคกมะม่วงมีความยากลำบากในการดำเนินชีวิต และส่งผลกระทบในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม ด้วยความห่วงใยการดำเนินกิจกรรมต่างๆ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงได้ทรงฝากความห่วงใยมายังสมาชิกทุกคนผ่านหน่วยงานราชการที่ได้เข้าถวายรายงานอย่างต่อเนื่อง

ที่ผ่านมากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ และขับเคลื่อนโครงการศิลปาชีพในหลากหลายมิติ ตลอดจนผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เข้าพบปะให้กำลังใจสมาชิกทั้ง 5 กลุ่มอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ได้ให้การช่วยเหลือมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งเข้ามาพูดคุยสร้างความตระหนักรู้ในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 การฉีดวัคซีน ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในวันนี้ดีใจที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียน และพบปะกลุ่มสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านโคกมะม่วง และด้วยสมาชิกมีอายุมากส่งผลให้มีปัญหาด้านสายตาในการดำเนินงาน คณะทำงาน จะได้ทำการสำรวจข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป ขอให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีกำลังใจในการดำเนินชีวิต เพื่อก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อมกัน”

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส