ผบ.ฉก.ปัตตานี สร้างขวัญ กำลังใจ มอบถุงยังชีพ แก่เครือข่ายพลังประชาชน (ญาลันนันบารู) ในพื้นที่ ให้ทุกคนก้าวพ้นวิกฤต

0
659

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ เรือนรับรอง มทบ.46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พล.ต. คมกฤช รัตนฉายา ผบ.ฉก.ปัตตานี เป็นผู้แทน มอบถุงยังชีพ จำนวน 875 ถุง ในกิจกรรมการช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เครือข่ายพลังประชาชน (ญาลันนันบารู) ในพื้นที่ จ.ปัตตานี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดย ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้ดำเนินการแจกจ่ายถุงยังชีพผ่าน ฉก.จังหวัด ส่งต่อให้กับประชาชน เพื่อให้เป็นการทั่วถึงในทุกพื้นที่ของ จชต. โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการ การควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ด้าน ผบ.ฉก.ปัตตานี กล่าวว่า เครือข่ายพลังประชาชน (ญาลันนันบารู) ถือเป็นกำลังหลักในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เป็นบุคคลที่มีความเสียสละ และมีจิตรอาสา ซึ่งที่ผ่านมาการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดของเครือข่ายพลังประชาชน (ญาลันนันบารู) ถือได้ว่าเกิดผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เสมือนสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในชุมชนให้เห็นถึงโทษภัยของยาเสพติด สามารถช่วยเหลือเยาวชนที่หลงผิดไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดให้กลับตัวกลับใจได้ ขวัญกำลังใจ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ จนนำมาซึ่งความสงบสุข

ทีมข่าว@ชายแดนใต้