สพป.ปัตตานี เขต 1 เปิดเวทีสนับสนุน นร.แสดงออกทางวิชาการ สาระ การเรียนรู้ และทักษะด้านวิชาชีพ

0
204

สพป.ปัตตานี เขต 1 เปิดเวทีสนับสนุน นร.แสดงออกทางวิชาการ สาระ การเรียนรู้ และทักษะด้านวิชาชีพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 15​พ.ย.62  ที่ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองปัตตานี​   นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร​ ที่​ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ เป็นประธาน เปิดงานศิลปหัตถกรรมชบาบานการศึกษา​ตานี 1 ปี 2562  มี นายภิรมย์​  จีนธาดา​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 และคณะครู​ นักเรียน​ บุคลากรทางการศึกษา เขต​1​ จังหวัดปัตตานี เป็นผู้จัดงาน และร่วมให้การต้อนรับ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ได้เริ่มจัดมาตั้งแต่ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้น ได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆ เพื่อจะกันการที่ เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้าทำงานราชการให้น้อยลง อีกทั้งเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 จึงได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนขึ้นภายใต้ชื่อว่า “งานศิลปหัตถกรรมชบาบานการศึกษาตานี 1 ปี 2562​โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม 136 โรง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาพิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 1 โรง มีผู้บริหารคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกว่า 1,500 คน มีการแข่งขันทางทักษะวิชาการวิชาชีพและการแสดงทั้งสิ้น 162 รายการ และการจัดนิทรรศการ ผลงานนักเรียน และการแสดง นวัตกรรมที่เป็นเลิศของโรงเรียนจากศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 11 ศูนย์​

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร​ ที่​ปรึกษาดัานนโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ เปิดเผยว่า ต้องขอบคุณ​สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1  ที่ได้จัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เด็กได้ แสดงกิจกรรมต่างๆ  และ  จัดนิทรรศการเชิงประจักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ได้เห็นถึงความสำเร็จ  และสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทั้งทางวิชาการ สาระ การเรียนรู้ ทักษะด้านวิชาชีพ, เพื่อจัดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ให้ปรากฏแก่สาธารณชน,  และ  คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเป็นคนดีคนเก่ง ไปสู่การแข่งขันในระดับชาติต่อไป ที่สำคัญคือเน้นหนักในเรื่องประสิทธิภาพของเด็กนักเรียนทุกคนในวันนี้ ความหลากหลายและความสามารถและความมหัศจรรย์ของเด็กในทุกภูมิภาคของไทยมีเยอะ สิ่งสำคัญคือเราต้องถอดประสบการณ์ของเด็กๆออกมา และนำสนับสนุน สิ่งดีดีของเด็กๆและนำเสนอในเรื่องของท้องถิ่นเพื่อนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ​ และส่วนการพัฒนาในด้านสากลนั้น จะมีการแข่งขันตามปกติ​ ซึ่งคุณภาพของเด็กนั้น จะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของผู้ เป็นครูและสะท้อนถึงผู้บริหารการศึกษา​ เป็นผลพวงของการศึกษา และผู้เรียนรู้ต่อไปครับ

สพป.ปัตตานี เขต 1 เปิดเวทีสนับสนุน นร.แสดงออกทางวิชาการ สาระ การเรียนรู้ และทักษะด้านวิชาชีพ

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น