นราธิวาส – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยราษฎร และเจ้าหน้าที่ จชต.โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีมอบถุงพระราชทาน เป็นขวัญและกำลังใจ

0
24

วันที่13 พ.ย. เวลา 08.25 น. ณ กองร้อยทหารพรานที่ 1106 อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 80 ชุด มอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจ โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ พันเอก ภาณุมาศ คล้ายมงคล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วย พลโทพรศัพดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผอ.รมน.ภาค 4 พลตรีสมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้นได้เดินทางต่อที่ อ.รือเสาะ ที่กองร้อยทหารพรานที่ 4601 ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส พ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 60 ถุง ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ กล่าวต้อนรับ พ.อ.ทรงเดช สุกนุ้ย


ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนร่วมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้อำเภอรือเสาะแบ่งการปกครองออกเป็น 9 ตำบล 72 หมู่บ้าน ประชากร
73,394 คน ประชากร 90 เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาอิสลาม และอีก 10 เปอร์เซ็นต์
นับถือศาสนาพุทธ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน
ยางพารา และสวนผลไม้ จากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก แต่ด้วยความเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหา โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะกลับมาสู่ความสงบอีกครั้ง


โอกาสนี้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กล่าวว่า การเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยราษฎร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้รับสั่งให้องคมนตรีเดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจ และแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยเสมอมา ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ปทิตตา หนูสันทัด ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น