นราธิวาส – ผู้ป่วยยังพุ่ง ล่าสุดเปิดอีกแห่งสถานที่กักตัวผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน (Communitiy Isolation : CI ) ที่วิทยาลัยชุมชน

0
747

วันที่ 2 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นำโดย นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมพิธีส่งมอบอาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สถานที่กักตัวผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน (Communitiy Isolation : CI ) โดยมี นายแพทย์สถาพร สินเจริญกิจ รองผู้อำนวยการสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี และมีนายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาส กล่าวรายงาน และมี นายยะห์ยา ปะนาฆอ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีเปิดดังกล่าวฯเพื่อรองรับ ผู้ป่วย COVID-19 ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด