เปิดชุมชนมัสยิดกรือเซะ​ บริการเชิงรุก​เข้าถึงประชาชน​ สู้ภัยโควิด ตรวจATK, ฉีดวัคซีน​,ปล่อยตุ๊กๆรับส่งผู้ป่วย คนแห่ร่วมกันคึกคัก

0
698

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564​ 10.00​
ณ. ลานวัฒนธรรมมัสยิดกรือเซะ หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี​ .นายราชิด สุดพุ่ม​ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมกับนายแพทย์ชัยรัตน์​ ลำโปสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี​ “จัดกิจกรรมบริการตรวจ ATK ถึงชุมชน” ได้รับความร่วมมือกับตัวแทนสถานทูต​ประเทศสวิสแลนด์​ นายฟาริด บิดโกลี ผู้จัดการทั่วไปบริษัท โรช
thailand จำกัด ที่ร่วมมือกับพันธมิตร ให้การสนับสนุนอุปกรณ์​การแพทย์​ ซึ่งวันนี้มีประชาชนในเขต​ ต.ตันหยงลูโละ​ บานา​ และใกล้เคียง​ ต่างสนใจแห่กันมาตรวจร่างกาย​ ATK และฉีดวัคซีน​กันเป็นจำนวนมาก​ ช่วงเช้าเกือบ​พันคน

นายราชิด สุดพุ่มผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในจังหวัดปัตตานียังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง ทางศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​2019 หรือ ศบค. ได้ประกาศให้จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดแล้วนั้นจังหวัดปัตตานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ได้ปรับกลวิธีในการควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการดำเนิ่นงานคัดกรองเชิงรุก เพื่อการค้นหา ผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็ว โดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ซึ่งจะทราบผลภายในเวลา 15-20นาที
และจัดให้มีรถรับจ้างวิ่งรอบเมืองร่วมจัดบริการ เพื่อคัดกรองคันหาผู้ติดเชื้อในชุมชนเมืองปัตตานี เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการในระบบคัดกรอง สามารถคันหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มประซาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง​ และที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการการคัดกรองได้


ด้วยกลวิธีการดังกล่าวนี้ สามารถค้นหากลุ่มเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมมากขึ้น​ สามารถแยกกักผู้ติดเชื้อได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาไต้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการควบคุมโรค และสามารถลดความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ลงได้

สำหรับกิจกรรมวันนี้​ ต่อเนืีองจากที่ทางรัฐบาลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้บริจาคชุดตรวจโควิดแบบ ATK ให้แก่รัฐบาลไทย เป็นจำนวน 1 ล้าน 1แสน ชุด และทางกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งมอบให้แก่จังหวัด​ปัตตานี จำนวน 45,000 ชุด และขอขอบคุณ คุณฟาริด บิดโกลี ผู้จัดการทั่วไปบริษัท โรช thailand จำกัด ที่ร่วมมือกับพันธมิตร ให้การสนับสนุนเพิ่มเติม ที่จะจัดหาให้ความช่วยเหลือจังหวัดปัตตานี อีกจำนวน 3 โครงการ ได้แก่​ โครงการสนับสนุนชุดน้ำยาสำเร็จรูป สำหรับตรวจหาเชื้อ SARS COV-6 โดยวิธี RT-PCR จำนวน 600 ชุด ให้กับห้องปฏิบัติการ อณูชีวโมเลกุล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯโรงพยาบาลปัตตานี โดยมีมูลค่าราว 300,000บาท
และ โครงการตรวจหาเชื้อโควิดเชิงรุก และการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การฉีดวัคชีนในเขตชุมชน อำเภอ และเทศบาลเมืองปัตตานี ผ่านระบบกระจายเสียง และจัดรถตุ๊กๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการเดินทางมาตรวจคัดกรองโควิด-19และรับบริการฉีดวัคซีนโดยมีมูลค่าราว 250,000 บาท
และโครงการมอบเตียงผู้ป่วยโพลิเมอร์ สำหรับโรงพยาบาลสนาม จำนวน 100 เตียงที่มีความทนทาน และเป็นวัสดุรีไซเคิล จากบริษัท EPG และบริษัทแอโรคลาส ร่วมกันสนับสนุนโดยมีมูลค่าราว 200,000 บาท

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ ปัตตานี