วันนี้11พ.ย.เมื่อการลอยกระทงทำให้เกิดขยะจำนวนมหาศาล 2 สาว จาก อ.เบตง จ.ยะลา เลยนำไอเดียดีๆ มาแนะนำวิธีทำกระทงน้ำแข็ง ช่วยลดขยะในแม่น้ำ


น.ส.กรรณิการ์ จิระพันธ์ทิพย์ และ น.ส.อุษณีย์ หมัดและ 2 สาว จาก อ.เบตง จ.ยะลา ได้นำไอเดียดีๆ มาแนะนำวิธีทำกระทงน้ำแข็ง ช่วยลดขยะในแม่น้ำ ในวันลอยกระทงที่จะถึงนี้ ควรจะมีการ ทำกระทง ขึ้นมา โดยที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และย่อยสลายได้ง่าย โดยไม่ทิ้ง เศษขยะ ทำให้เกิดปัญหาต่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

จึงได้เอาน้ำเปล่า นำมา เทใส่ภาชนะที่มีรูปร่างต่างๆทั้งกลมทั้งเหลี่ยม โดยเริ่มจากการนำธูป เทียนมาปักใว้กลางภาชนะ จากนั้นเด็ดดอกไม้ ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ ตกแต่งข้างภาชนะ แล้วเทน้ำเปล่าใส่ภาชนะให้พอเหมาะ จากนั้นนำไปแช่แข็งใน ช่องแช่แข็ง ตู้เย็น เมื่อแข็งตัวแล้วนำออกมา นำเก็บไว้ใส่ กระติกน้ำแข็ง ในตู้เย็น เตรียม นำไปลอยกระทง ในวันลอยกระทง ที่จะถึง และกระทงน้ำแข็ง ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม และปัญหาขยะ ให้กับแหล่งน้ำด้วย ซึ่งกระทงน้ำแข็งสามารถลอยน้ำได้เหมือนกับกระทงทั่วไป และยังมีความแปลกตากว่ากระทง ที่เห็นทั่วไป อย่างชัดเจน
นับว่าเจ้าของความคิด มีความคิดเป็นเลิศ โดยเอาแนวภูมิปัญญา ของตนเองแบบชาวบ้าน นำมาทำกระทงน้ำแข็งเพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ดู ได้เห็น และได้ลอยโดยไม่ต้องเสียค่าใช่จ่ายแต่อย่างใด
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น