ลองกองสานใจสู่สันติ” รับซื้อลองกองชาวสวน 3 จังหวัด กระจายผลผลิต ช่วงวิกฤตโควิด 19

0
403

วันนี้ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บ้านควนดิน กองสานใจสู่สันติ ศูนย์สันติวิธี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พบปะให้กำลังใจเกษตรกรชาวสวนลองกอง ตามโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร “ลองกองสานใจสู่สันติ” ภายใต้สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก (พสบ.ทบ.) และกรมกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.) ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิตทางการเกษตรด้วยการรับซื้อลองกองจากชาวสวนโดยตรง และกระจายผลผลิตออกสู่ตลาด บรรเทาผลกระทบจากผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด และมีราคาตกต่ำ โดยมีสมาชิกชมรมสานใจสู่สันติ ศูนย์ประชาชนพันธุ์ดี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกิจกรรม


พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ทางกองทัพบก โดยผู้บัญชาการทหารบได้ให้นโยบายในเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรจากสถานการณ์ covid-19 เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทจากการขนส่ง และการซื้อขายที่มีความยากลำบาก โดยให้หน่วยในภูมิภาคในส่วนของกองทัพบกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดำเนินการ ทั้งตลาดกลางในการรับซื้อ การประสานงานระหว่างการซื้อขาย ที่ผ่านมากองทัพภาคที่ 4 มีการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียน มังคุด และอื่นๆ จัดซื้อนำไปขายยังส่วนกลาง และสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และในขณะนี้พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกลองกองมีผลผลิตออกมามากพอสมควร จึงได้ให้ศูนย์สันติวิธีของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นศูนย์กลางในการให้สมาชิกโครงการสานใจสู่สันติ ซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ดำเนินการเป็นผู้แทนในการรับซื้อ จากทั้งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ในวันนี้สามารถรวบรวมผลผลิตลองกองที่รับซื้อมาได้จำนวนกว่า 6 ตัน เพื่อส่งไปให้กับพี่น้องสมาชิกชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร ซึ่งอยู่ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ซึ่งมียอดการสั่งซื้อมา ในวันนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก โดยชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มาร่วมกันรับซื้อ และจัดส่งผลผลิตลองกองตามโครงการดังกล่าวเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้ร่วมกันทำมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในการรับซื้อ และประสานงานเพื่อส่งต่อให้ผู้บริโภคต่อไป แม้ที่ผ่านมาจะมีผู้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้พยายามเข้ามาทำลายระบบสาธารณูประโภคสาธารณะ เช่น การก่อเหตุกับขบวนรถไฟขนส่งสินค้า และอื่นๆ ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ที่ช่วยกันดูแลเรื่องระบบสาธารณูปโภคต่างๆในห้วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามความพยายามการก่อเหตุของผู้ก่อเหตุรุนแรงก็ยังคงมีอยู่ ซึ่งอาจจะเกิดจากช่องว่างในการทำงานอยู่บ้าง จึงได้มีการประชุมหารือ วางแผนการรักษาความปลอดภัยเส้นทางการเดินรถและได้ดำเนินการประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยในการเปิดทำการหลังจากทำการซ่อมแล้วเสร็จ และในวันนี้ก็สามารถเปิดทำการได้แล้ว จะได้สามารถนำผลผลิตทางการเกษตรไปขายสู่ท้องตลาด ฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นสิ่งผิดปกติให้แจ้งทางหน่วยที่อยู่ในพื้นที่ได้รับทราบ หรือแจ้งมายังสายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ตลอดที่หมายเลขโทรศัพท์ 061-173-2999 เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรในการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด การขนส่งสินค้าทางรถไฟเป็นการขนส่งที่มีราคาถูก สามารถเคลื่อนย้ายในปริมาณมากได้ ฝากไปยังกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่จะซ้ำเติมพี่น้องประชาชน ขอให้หยุดการกระทำนั้นเสีย เราเจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นบูรณาการกำลัง เพื่อที่จะสร้างความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

สำหรับโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร “ลองกองสานใจสู่สันติ” ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ด้วยการรับซื้อลองกองจากชาวสวนโดยตรง และกระจายผลผลิตออกสู่ตลาด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และสมาชิกชมรมสานใจสู่สันติ/ศูนย์ประชาชนพันธุ์ดี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีจำนวนผลผลิตลองกองทั้งสิ้น 6.5 ตัน นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของ กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ให้ได้มีโอกาสรับประทานลองกองพันธุ์ดี รสชาติอร่อย ในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากกรณีผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและมีราคาตกต่ำอีกด้วย