ปัตตานี-นอภ.ปะนาเระพาเที่ยวตลาดใหม่ 2 วัด 2 วิถี เชิงวัฒนธรรม และศาสนา

0
150
ปัตตานี-นอภ.ปะนาเระพาเที่ยวตลาดใหม่ 2 วัด 2 วิถี เชิงวัฒนธรรม และศาสนา

ปัตตานี-นอภ.ปะนาเระพาเที่ยวตลาดใหม่ 2 วัด 2 วิถี เชิงวัฒนธรรม และศาสนา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานหน้าวัดควนนอกอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี นายวิภาค ภู่เพชร นายอำเภอปะนาเระเปิด “ตลาดนัด 2 วัด 2 วิถี” ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อสนับสนุนแหล่งจำหน่ายสินค้าแหล่งใหม่ให้เป็นตลาดนัดเพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว ในเชิงวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา มีพ่อค้า แม่ขายและประชาชนผู้สนใจในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้ามาจำหน่ายและจับจ่ายสินค้าพร้อมร่วมในพิธีเปิดงานเป็นจำนวนมาก

นายวิภาค ภู่เพชร นายอำเภอปะนาเระ กล่าวว่า การเปิดตลาดนัดใหม่ ขึ้นในครั้งนี้ เป็นความต้องการของชุมชน ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในตำบลควน ทั้งภาคประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และผู้นำศาสนา โดยเจ้าอาวาสวัดควนนอก วัดควนใน และโต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิด ให้ความเห็นชอบและมีมติเห็นชอบร่วมกันจัดตั้งตลาดนัดภายใต้ชื่อ”ตลาดนัด 2 วัด 2 วิถี” ซึ่งความหมายคือ เป็นตลาดนัดตั้งอยู่หน้าวัด 2 วัดคือ วัดควนนอกและวัดควนใน เป็นตลาดวิถีสังคมพหุวัฒนธรรม พี่น้อง ประชาชน ทั้งไทยพุทธและมุสลิม สามารมาจับจ่ายซื้อของได้อย่างมีความสุขก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์และเกิดทัศนคติที่ดีต่อกัน ในความหลากหลายด้านศาสนาและวัฒนธรรม

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ประกอบด้วย การแข่งขันลิงขึ้นมะพร้าว,การแข่งขันฝัดข้าวร่อนข้าว, การแข่งขันเดินบนไม้ไผ่, การแข่งขันเดินบนกะลา,การแข่งขันกินขมโคยักษ์ กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมทั้ง 2 วิถี และกิจกรรมอื่นอีกมากมายตลอดการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสุข ความสนุกสนานแก่ประชาชุนในพื้นที่อีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น