ชาวนราธิวาส​ทอดกฐินสามัคคี สืบสานประเพณีออกพรรษา ถวายปัจจัยร่วมบูรณะวัด ทำนุบำรุงศาสนา

0
21

วันที่ 10 พฤศจิกายน ที่วัดพนาสณฑ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส พระครูสุตธรรมโชติ เจ้าอาวาสวัดพนาสณฑ์ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.จงรัก พลาศรัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปกว่า 1,000 คน ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2562 เพื่อถวายปัจจัยบูรณะโบสถ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการบำรุงพระพุทธศาสนา ตามประเพณีชาวพุทธที่ถือปฏิบัติกันมาทุกปีหลังออกพรรษา

ในการนี้เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งยอดเงินทำบุญในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 1,024,874 บาท และนำรายได้ทั้งหมดทอดถวายตามวัดที่กำหนด เพื่อนำไปบูรณะปฏิสังขรสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดเพื่อดำรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัยให้พระภิกษุที่ท่านอยู่ดำรงพระพุทธศาสนาได้มีอานิสงค์ของกฐิน และได้มีกำลังในการสืบอายุพระพุทธศาสนาต่อไป


และที่ วัดโบราณสถิต อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะ ร่วมพุทธศาสนิกชน เจ้าหน้าทีทุกหน่วยงานในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี และพื้นที่ใกล้เคียงร่วม ทอดผ้ากฐินสามัคคี
ณ วัดโบราณสถิต อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาสนายไพโรจน์ จริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานทอดผ้ากฐินสามัคคีโดยมีนายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์อุปนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธัมถ์ให้เกียรติมาร่วมในพิธี
การทอดผ้ากฐินสามัคคีในครั้งนี้เพื่อสมทบทุนในการสร้างทำนุบำรุงพุทธศาสนา และเพื่อการบูรณะวัด โดยยอดเงินที่ได้รับจากการทอดผ้ากฐินครั้งนี้เบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการรวม 381,​031 บาท


สำหรับวัดโบราณสถิต มี พระครูสถิตศรีระขันภ์ เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี เป็นเจ้าอาวาส มีศิษยานุศิษย์ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมาก ที่เลื่อมใสศรัทธาท่าน จากการเป็นพระนักพัฒนา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ดังนั้นด้วยความศรัทธาที่เกิดขึ้นจึงทำให้ทุกปีที่มีงานบุญก็จะมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมน้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก
ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส​

แสดงความคิดเห็น