ชาวนราธิวาสกว่า 1,600 คน แห่เดินทางมาฉีดวัคซีนคึกคักด้าน ผอ.รพ. นราธิวาสฯ เผยภาพรวมคืบหน้า 38 %

0
440

ชาวนราธิวาสกว่า 1,600 คน เดินทางมาฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 ตามรอบการฉีดวัคซีน ด้าน ผอ.รพ. นราธิวาสราชนครินทร์ เผยภาพรวมการฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงคืบหน้า 38 % ส่วนภาพรวมทั้งจังหวัด 34 % ขณะที่ทางจังหวัดบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก กระจายพื้นที่ 13 อำเภอ เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เร็วที่สุด

วันนี้ 30 ส.ค.64 เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่บริเวณอาคารเอนกประสงค์ ภายใน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งมีประชาชนทยอยเดินทางมาฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 ตามรอบการฉีดวัคซีน ที่จากเดิมระยะห่างการฉีดวัคซีนฯเข็มที่ 2 ประมาณ 16 สัปดาห์ เลื่อนเป็น 12 สัปดาห์ เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน โดยวันนี้มีประชาชนเดินทางมาฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 1,600 คน

ทางด้านนายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ในครั้งนี้เป็นการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 โดยส่วนใหญ่เป็นประชาชนกลุ่ม 608 (ประชาชนอายุ 60 ปี ) รวมถึงประชาชนที่มีอายุระหว่าง 18 -59 ปี ใน 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทางกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

พร้อมกล่าวเพิ่มเติมถึง ภาพรวมการฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 (ประชาชนอายุ 60 ปี ) และกลุ่มโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส คืบหน้าประมาณ 38 % อย่างน้อยที่สุดต้องฉีดให้ได้ 50% ในเบื้องต้น จนสู่ 70 % ในที่สุด เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มนี้

โดยภาพรวมการฉีดวัคซีนทั้งจังหวัดล่าสุดมีรายงานว่ามีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 34 % มีการฉีดวัคซีนสูงสุดในพื้นที่อำเภอเมือง 49 % ซึ่งคาดว่าภายในวันที่ 31 ส.ค.นี้ จะสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปได้กว่า 50 % เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งนอกจากนี้ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส ก็ได้เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ด้วย โดยทิ้งท้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเดินทางมาฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้มากที่สุด ตามเป้าหมายของจังหวัดนราธิวาสประมาณ 70 % ของจำนวนประชากรทังหมด โดยมีประชากรเป้าหมายจำนวน 642,991 คน ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว 221,038 คน ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 61,831 คน และได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 ซึ่งเป็นบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5,917 คน

ทางด้านนายอนนท์ สามเสาร์ ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง ที่ได้พาคุณแม่ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ 76 ปี ซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์ มารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 และไม่สามารถเดินได้ การเคลื่อนย้ายค่อนข้างลำบาก จึงประสานทางโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้อำนวยความสะดวก โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลมาฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้บนรถยนต์ในครั้งนี้

ขณะที่นางฮุ่ยเค็ง แซ่เฮา อายุ 70 ปี เป็นกลุ่มประชาชนผู้สูงอายุพื้นที่อำเภอเมือง เดินทางมาฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 เช่นกัน ตามที่โรงพยาบาลนัดหมาย ซึ่งตนไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง มีเพียงข้อเข่าเสื่อม โดยตั้งใจมาฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาดูแลตนเองเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส