ปัตตานี-นายกฯ อบจ.ใจป้ำมอบ(ATK)70,000 ชุด ให้ สาสุข.หาเชื้อCovid – 19 หวังปรับสีแดงเข้มเป็นสีเหลือง

0
513
ปัตตานี-นายกฯ อบจ.ใจป้ำมอบ(ATK)70,000 ชุด ให้ สาสุข.หาเชื้อCovid – 19 หวังปรับสีแดงเข้มเป็นสีเหลือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารจังหวัดปัตตานี และนายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ร่วมแถลงข่าวและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดหาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019 แบบ Antigen Test Kit จำนวน 70,000 ชุด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี สำหรับการตรวจเชิงรุกกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยง ในพื้นที่ชุมชนของจังหวัดปัตตานี

นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) (ศบค.) กำหนดให้พื้นที่จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยจังหวัดปัตตานีพบผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่าหนึ่งหมื่นราย ผู้เสียชีวิตกว่าหนึ่งร้อยราย และยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะบุคคลกลุ่มเสี่ยงทั้งผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การคัดกรองเชิงรุกเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยค้นหาผู้ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาในโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนามได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยลดอัตราการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากโรคติดเชื้อดังกล่าวได้

นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กล่าวเพิ่มอีกว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้เล็งเห็นถึงในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) Antigen Test Kit (ATK) เพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุกให้แก่กลุ่มบุคคลและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid – 19) Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 70,000 ชุด มอบให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และร่วมลงพื้นที่ในการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มบุคคลเสี่ยง และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในชุมชน หรือสถานประกอบการ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เพื่อนำไปใช้คัดกรองเชิงรุกในการแยกผู้ป่วยติด เชื้อออกจากชุมชนและนำเข้าระบบการ รักษาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ซึ่งจะทำให้เป็นการลดอัตราการสูญเสียที่เกิดขึ้น จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลง
ภาพ/ข่าว/ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี