ผอ.รพ.ปัตตานี-ฉีดไฟเซอร์ให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ประชาสัมพันธ์ ประชาชนที่ยังไม่ฉีดฯเข้าฉีดฯด่วนป้องกันการระบาดหนัก

0
562
ผอ.รพ.ปัตตานี-ฉีดไฟเซอร์ให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ประชาสัมพันธ์ ประชาชนที่ยังไม่ฉีดฯเข้าฉีดฯด่วนป้องกันการระบาดหนัก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 16 ส.ค.64 นายแพทย์เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี พร้อมคณะแพทย์ หมอ และพยาบาล จากโรงพยาบาลปัตตานี ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามเกณฑ์ที่กำหนด เข้ารับการ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 ฉีด ในวันที่ วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564  เวลา 08.30-16:00 น. ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพื่อลดความรุนแรงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดปัตตานีโดยเร็วที่สุด โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้ความสนใจเข้ารับการฉีดอย่างต่อเนื่อง

นายแพทย์เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี กล่าวว่าโดยกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้มารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 ในวันนี้ คือ

1 โรคเรื้อรังในเด็ก (พร้อมหลักฐานการรักษา)

– โรคอ้วน (ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัม ต่อตารางเมตร)

เด็กอายุ 12-13 ปีที่มีน้ำหนัก 70 กิโลกรัมขึ้นไป

เด็กอายุ 13-15 ปีที่มีน้ำหนัก 80กิโลกรัมขึ้นไป

เด็กอายุ 15-18 ปีที่มีน้ำหนัก 90 กิโลกรัมขึ้นไป

เด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น

– โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหีดที่ยังต้องใช้ยาพ่นชนิดควบคุมอาการต่อเนื่อง

– โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง

– โรคไตวายเรื้อรัง

– โรคมะเร็งและภูมิคุ้มกันต่ำ

– โรคเบาหวาน

– กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะทางระบบประสาทอย่างรุนแรง

เด็กทีมีพัฒนาการช้า

2.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์กว่า 12 สัปดาห์

3.ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

4.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 18-59 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง( โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง/ โรคหัวใจและหลอดเลือด/ โรคไตเรื้อรัง/โรคมะเร็ง/โรคเบาหวาน/ โรคหลอดเลือดสมอง/ โรคอ้วน )เฉพาะ ผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดปัตตานีเท่านั้น กรุณานำหลักฐานแสดงการเจ็บป่วย วัคซีนมีจำนวนจำกัด (รับ 966 คนเท่านั้น)

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานีได้ฝากประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสื่อสารและสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนในจังหวัดปัตตานีเข้ารับการฉีดวัคซีนและเสริมสร้างภูมิคุมกันได้อย่างครอบคลุมให้ได้มากที่สุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เร็วที่สุด

ภาพ/ข่าว/ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี