นราธิวาส – ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง=ให้โอกาสผู้ป่วย”

0
22

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง=ให้โอกาสผู้ป่วย” ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์บริจาคโลหิต ประจำปี 2562

ณ หอประชุมโรงเรียนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตให้แก่ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์และ รพ.สุไหงโกลก เพื่อให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ป่วย ร่วมทั้งผู้ที่ได้ผลกระทบและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงขึ้น
โดยในครั้งนี้ มีเหล่าบรรดานักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 46 ที่เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนนราธิวาส มาร่วมบริจาคโลหิตกว่า 100 คน ส่วนใหญ่ตั้งใจมาบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการทำบุญ ทำความดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน


สำหรับตารางการบริจาคโลหิตฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 มีดังนี้ โดยรับบริจาคโลหิตตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป วันที่ (6 พ.ย.62 ) มีการออกหน่วยบริจาคโลหิตฯ ณ อาคารสวนรื่นอรุณ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
วันที่( 7 พ.ย.62) ณ อาคารเรียนรวมสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส วันที่ ( 14 พ.ย.62) ณ หอประชุมโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อ.เมือง จ.นราธิวาส
วันที่ ( 19 พ.ย.62) ณ หอประชุมอำเภอระแงะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส วันที่ ( 21 พ.ย.62) ณ หอประชุมอำเภอแว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส วันที่ ( 26 พ.ย.62) ณ หอประชุมอำเภอศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

ข่าว/กรียา เต้ะตานี ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น