“เกลือหวานปัตตานี” ผลผลิตคุณภาพจากแปลงใหญ่//

0
804
"เกลือหวานปัตตานี" ผลผลิตคุณภาพจากแปลงใหญ่
นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เพื่อติดตามการส่งเสริมการทำนาเกลือ ณ กลุ่มแปลงใหญ่นาเกลือบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนางสาวปาตีเมาะ คาเร็ง เกษตรอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมนำเยี่ยมชมพื้นที่
นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า การทำนาเกลือในพื้นที่ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปัตตานีเป็นเมืองแห่งเดียวในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยที่สามารถทำนาเกลือทะเล และเป็นแหล่งผลิตเกลือที่สำคัญมาตั้งแต่โบราณ เป็นเพราะภูมิประเทศริมอ่าวปัตตานีมีลักษณะเหมาะสม คือ เป็นพื้นที่ติดริมชายฝั่งทะเล เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่มีลักษณะดินเป็นดินเหนียวสามารถอุ้มน้ำได้ดี และด้วยน้ำทะเลในอ่าวปัตตานีมีสภาพเป็นน้ำกร่อย เป็นทางออกของปากแม่น้ำที่สำคัญ คือ แม่น้ำปัตตานี จึงทำให้เกลือเม็ดที่ได้มีรสชาติอ่อน ไม่เค็มจัดจนขม มีแร่ธาตุต่างๆ ที่ผสมกลมกลืนจนได้รสชาติเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจนได้รับการขนานนามว่า “เกลือหวานปัตตานี”
เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยเพิ่มเติมว่า แต่เดิมเกษตรกรทำนาเกลือแบบรายเดี่ยว ทำให้ประสบปัญหาเรื่องคุณภาพและราคาผลผลิตตกต่ำ จากการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มผู้ผลิตเพื่อจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมการสร้างช่องทางการจำหน่ายและเชื่อมโยงการตลาด มีการสนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตสอดคล้องตามศักยภาพและความต้องการของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่นาเกลือบานาเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง มีสมาชิก 32 ราย พื้นที่รวม 236 ไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 40 ตัน/ปี ผลผลิตเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและนอกพื้นที่ รวมถึงมีการส่งเสริมการเเปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าในรูปเเบบของเกลือสะตุ เกลือสปา เกลือขมิ้น ภายใต้แบรนด์ “กังหัน” สร้างรายได้แก่เกษตรกรสมาชิกเฉลี่ยปีละ 120,000 บาท
ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมกระบวนการส่งเสริมแปลงใหญ่นาเกลือ หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ กลุ่มแปลงใหญ่นาเกลือบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โทร. 061-2097507/ 085-0772221 หรือติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี โทร. 073-336548

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี