ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ติดตามความพร้อมในสัปดาห์แรก เปิดภาคเรียนที่ 2

0
56

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ติดตามความพร้อมในสัปดาห์แรก เปิดภาคเรียนที่ 2
นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนเพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน พบปะพูดคุยกับนักเรียนหน้าแถว ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านบ้านตะโละไกรทอง .ไม้แก่น .ปัตตานี และ เวลา 09.45 . ได้เดินทางไปโรงเรียนบ้านวังไชย .สายบุรี .ปัตตานี ตรวจติดตามอาคารเรียนซึ่งอยู่ระหว่างการซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ พร้อมตรวจเยี่ยมนักเรียนในชั้นเรียน เสนอแนะให้จัดสื่อการเรียนการสอนและจัดห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีบรรยากาศห้องเรียนที่สะอาดและสวยงาม และภาคบ่ายในวันเดียวกัน ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว.ทุ่งยางแดง .ปัตตานี พบปะเพื่อนครู สอบถามความพร้อมในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน และได้เดินทางไปมอบเงินบริจาคสร้างอาคารละหมาด ของโรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส .ทุ่งยางแดง .ปัตตานี ซึ่งจะจัดระดมทุนบริจาคสร้างอาคารละหมดในวันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่จะถึงนี้ โดยมี นายมาหามะ สะหะเม๊าะ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูเป็นผู้แทนรับมอบ

ภาพ/ข่าว มนทิชา แวซอเหาะ ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3

แสดงความคิดเห็น