นวัตกรรมสร้างสรรค์พลังอาชีวะ ไอเดียสร้างสรรค์ ประชัน113 โครงการ

0
1784

อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี เปิดกิจกรรม“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา นวัตกรรมสร้างสรรค์พลังอาชีวะ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี  ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม  2560 วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560  9.00 น ที่ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี เปิดกิจกรรม“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  มีนักเรียน นักศึกษา เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 6 วิทยาลัย กับ 2 วิทยาลัยเอกชน ร่วมกันโชว์ผลงานกันอย่างคับคั่ง ตระการตา นอกจากนี้ ภายในงานล้วนเต็มไปด้วยกิจกรรม สร้างบรรยากาศได้สนุกสนาน การประกวดแฟชั่นชุดโมเดิรน์มุสลิม เดินแบบ ประกวดชุดรีไซเคิล การแสดงบนเวที ประกวดเพลงโฟล้คซอง พิธีเปิดโดย ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   นายพงศ์เทพไข่มุกด์รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคทั้ง 6 วิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับ

  

โดยในปีนี้มีการนำเสนอผลงานที่เข้าประกวดองค์ความรู้  นวัตกรรมอาชีวศึกษา ถึง 12 ประเภท รวมผลงานนวัตกรรมทั้งหมด 113 โครงการ ล้วนเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่ มีไอเดียสร้างสรรค์ แปลกๆ น่าสนใจ มากมาย  เช่น สิ่งประดิษฐ์ด้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชีวิต , สิ่งประดิษฐ์ด้านเครื่องจักรกล,สิ่งประดิษฐ์ด้าน ด้านเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ,สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสิ่งประดิษฐ์ภาษาอังกฤษ และในด้านอื่นๆอีก

 

นาย สักรินทร์ สันหมุด  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี กล่าวว่านวัตกรรมอาชีวะการศึกษา ประชารัฐร่วมใจ ไทยแลนด์ 4.0 เราจะเน้นให้ความสำคัญกับ นักเรียน นักศึกษา อาชีวะสร้างคนให้มีคุณภาพ มีการให้ทุนนักศึกษา ในเวทีกลางโชวผลงานแสดงงา นวัตกรรม เพื่อให้เด็กๆได้แสดงออก นอกจากนี้ ความพิเศษคือวันนี้มีเพิ่มกิจกรรมการกวน อาซูรอ  วัฒนธรรมประเพณีจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ปกครองกับ วิทยาลัย สร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคี สร้างความสัมพันธ์กันในชุมชน และดึง มามีส่วนร่วมกันในการทำให้พื้นที่เกิดความสันติสุขให้กับพื้นที่ได้”

นางสาว นิธิมา นันทิโชค ตัวแทนทีมนักศึกษาประดิษฐ์นวัตกรรมความรู้ ชื่อ Aplication Driving Licence พวกเรานำเสนอผลงาน แอปลิเคชั่น สำหรับการให้ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎจราจร การใช้รถใช้ถนน ใน  หัวข้อ หรือ  โหมดและที่เกี่ยวกับการสอบทำใบขับขี่เพื่อตอบสนองความเข้าใจ ประหยัดเวลา เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับประชาชนที่จะไปสอบใบขับขี่ ด้วยการใช้งานที่แสนง่าย และสะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากค่ะ ขอฝากผลงานกันด้วยค่ะ”