เบตง-นายกฯเล็กเมืองเบตงให้กำลังใจประชาชนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรกคึกคัก

0
702


วันที่ 13 ส.ค.64 ที่โรงพยาบาลเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตง และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าให้กำลังใจ พี่น้องประชาชนชาวเบตง ที่ได้เดินทางเข้ามาฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มแรก จำนวน 600 โดส เพื่อฉีดให้ 7 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มองค์กรการศึกษา กลุ่มองค์กรการกุศล กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสชุมชนแออัด พระและนักบวช ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่เหลือ จะได้รับการจัดสรรในรอบถัดไป
สำหรับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ เป็นวัคซีนที่ทางเทศบาลเมืองเบตง สั่งจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยส่งผ่านโรงพยาบาลศูนย์ยะลา จากนั้นโรงพยาบาลเบตงก็นำมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชน วัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีนตัวเลือกในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเบตงได้รับการฉีดวัคซีนเกินร้อยละ 70 ของประชากร เมืองเบตง เพื่อจะได้เปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว และทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวเบตงที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนให้เข้ามารับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นกับเมืองเบตง และขอให้ชาวเบตงทุกคนปฏิบัติตามมาตรกสร D-M-H-T-T-A. อย่างเคร่งครัด


ขณะที่ที่สถานการณ์ covid-19 ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 18 ราย ในพื้นที่ ม.1 บ้าน กม.29 ต.อัยเยอร์เวง จำนวน 1 ราย ม.4 บ้านธารมะลิ ต.อัยเยอร์เวง จำนวน 12 ราย ชุมชนบ้านกาแป๊ะกอตอ ต.เบตง จำนวน 1 ราย และชุมชนบ้านกาแป๊ะฮูลู ต.เบตง จำนวน 4 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 15 ราย กลุ่มคัดกรองคลินิก ARI จำนวน 3 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 500 ราย กำลังรักษา 114 ราย รักษาหายแล้ว 381 ราย และเสียชีวิต 5 ราย

ข่าว/ภาพ กล้าณรงค์ ทองนาคพันธ์ ทีมข่าว @ชายแดนใต้อ.เบตง จ.ยะลา