ไพศาล”ผู้บริหาร ร.ร.เอกชนดัง ส่งมอบถุงห่วงใย สู้วิกฤติโควิด พร้อมเดินเคียงข้างช่วยเหลือสังคม

0
211

       นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์  ทีมงานโรงเรียนอัตตัรกียะห์ พร้อมด้วยนายรพี มามะ กองเลขานุการประสานงานระดับพื้นที่ ( สล.3)  กอ.รมน.ภาค4  ได้ส่งมอบถุงห่วงใย จำนวน 350 ชุด ให้แก่ 7  โรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้แจกจ่าย ให้ถึงผู้ต้องการในสถานที่ดังกล่าว ซึ่งในถุงห่วงใยจะประกอบด้วย หน้ากากอนามัยจำนวน 2 กล่อง กล่องละ 50 ชิ้น รวม 100 ชิ้น ยาสกัดกระชายขาว จำนวน 2 กระปุก และปรอทวัดไข้ดิจิตอล เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในการนี้มีนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับ และรับมอบดังกล่าว

       ทั้งนี้การจัดทำถุงห่วงใย จำนวน 350 ชุด ครั้งนี้เป็นการรวบรวมเงินบริจาคจากบุคลากรครูอาจารย์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ มูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษาและผู้มีจิตศรัทธา เนื่องจากเล็งเห็นถึงสถานการณ์การแพร่ ระบาด covid-19 ที่สำคัญส่วนใหญ่ด้วยความห่วงใยลูกศิษย์ที่ต้องประสบ กับสถานการณ์ กับคนในสังคมที่อยู่ร่วมกัน และช่วยสังคมไปด้วยกัน

นายไพศาล ตอยิบ ผจก.โรงเรียนอัตตัรกียะห์ จ.นราธิวาส กล่าวว่า โรงเรียนอัตตัรฯ เป็นโรงเรียนเอกชน นอกจากดูแลครู อาจารย์ ลูกศิษย์ หรือนักเรียน บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพที่ดี และร่วมป้องกันโควิด 19 ให้ดีที่สุด ในมุมอีกหน้าที่หนึ่ง ในฐานะของผู้บริหารโรงเรียนอัตตัรกียะห์ ที่เป็นองค์กรหนึ่งในสังคม โดยเฉพาะในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ร.ร..อัตตันฯ จะไม่นิ่งเฉย ที่จะช่วยสังคม และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ด้วยการมอบหรือให้ เวชภัณฑ์ เครื่องอุบโภค บริโภค หลายครั้งๆและครั้งนี้ด้วยเช่นกัน เพื่อช่วยและเบาเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดโควิด-19 รายใหม่ยังสูง ส่งผลทำให้ต้องมีการเตรียมการรองรับกรณีเตียงคนไข้อาจไม่พอ จึงมีแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการสีเขียว แยกกักตัวที่บ้าน หรือโฮมไอโซเลชั่น (Home Isolation) “ร.ร.อัตตันฯ ท่านจะรู้จักหรือไหมอย่างไร แต่อัตตันฯ จะไม่ละเลยและจะคงทำหน้าช่วยเหลือสังคมเคียงข้างประชาชนเสมอ” นายไพศาล ตอยิบ กล่าว..

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส