สนง.ประชาสัมพันธ์ จับมือเทศบาลเมืองฯจัดกิจกรรม “สื่อสร้างสรรค์เล่าเรื่องดีๆที่บ้านฉัน” ชวนเยาวชนและศิลปินแต่งแต้มงานศิลปะบนกำแพง TK Park นราธิวาส

0
436


วันนี้ 9 ส.ค. 64ที่อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส (TK Park Narathiwat) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับเทศบาลเมืองนราธิวาส จัดกิจกรรม : สื่อสร้างสรรค์เล่าเรื่องดีๆที่บ้านฉัน (วาดภาพ Landmark) ตามโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ อาจารย์สุบิน เมืองจันทร์ ศิลปินนักวาดภาพอิสระ กลุ่มศิลปินนักวาดภาพ และเยาวชนร่วมกิจกรรม
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันแต่งแต้มสีสันลงบนผนังกำแพงที่เป็นรูปธงชาติไทย ซึ่งจะมีการออกแบบภาพวาดและลงสีบนผนังกำแพงเป็นแนว Street Art และภาพวาด 3 มิติ โดยกลุ่มศิลปินนักวาดภาพ ภายใต้ Concept “นราธิวาส ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์” เพื่อถ่ายทอดความงาม ของทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในจังหวัดนราธิวาส และวิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมของชาวนราธิวาส


นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสมีของดีมากมาย ทั้งผืนป่าฮาลาบาลาที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ มีฝูงนกเงือกหลายสายพันธุ์ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม ซึ่งจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อาจทำให้คนภายนอกรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย ปัจจุบันสถานการณ์ได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมวาดภาพ Landmark จะสะท้อนเรื่องราวดีๆผ่านภาพวาด เพื่อเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชนได้รับทราบ
ด้าน นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กิจกรรม “สื่อสร้างสรรค์ เล่าเรื่องดีๆที่บ้านฉัน” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2564 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันผลิตสื่อสร้างสรรค์ เล่าเรื่องดีๆในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยวาดภาพสถานที่ที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาส เช่น หาดนราทัศน์ ป่าฮาลาบาลา ความสมบูรณ์ทางทะเล สะพานเจาะบากง นกเงือก ผีเสื้อ ผ้าปาเต๊ะ เรือกอและ ฯลฯ ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสผ่านภาพวาด สื่อถึงความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสให้ทุกคนได้รับรู้ รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส