ปัตตานี- Kick Off กยท.จ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1

0
223
ปัตตานี- Kick Off กยท.จ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1

ปัตตานี- Kick Off กยท.จ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1

ผู้สื่อข่าวรายงานวา่ วันนี้ (1 พ.ย. 62) ที่ การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานมอบเงินให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 เป็นวันแรก เพื่อ Kick Off จ่ายเงินให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมกันทั่วประเทศ ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในกรณีราคายางตกต่ำ ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมจำนวน 60 คน


นายสมจิตต์ ลักษณะอัฐ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ได้มีมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง และประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 1.7 ล้านคน พื้นที่ปลูกยาง 17 ล้านไร่ ให้มีรายได้แน่นอน โดยกำหนดราคาประกันยาง 3 ชนิด คือ 1.ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคากิโลกรัมละ 60 บาท 2.น้ำยางสด (DRC 100 เปอร์เซ็นต์) ราคากิโลกรัมละ 57 บาท และ 3.ยางก้อนถ้วย (DRC 50 เปอร์เซ็นต์) ราคากิโลกรัมละ 23 บาท โดยระยะเวลาประกันตั้งแต่ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563
สำหรับเงื่อนไขโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 กำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้อยู่ที่ 240 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี หรือ 20 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อเดือน รายละไม่เกิน 25 ไร่ โดยชดเชยผลต่างรายได้เทียบราคาอ้างอิงที่กำหนด โดยแบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวนยางร้อยละ 60 และคนกรีดยางร้อยละ 40 สำหรับการจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 กำหนดจ่าย 2 เดือน 1 ครั้ง โดยจ่ายงวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562 จ่ายงวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2563 และจ่ายงวดที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2563


ทั้งนี้ จังหวัดปัตตานีมีเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ 18,118 ราย จำนวน 146,071.95 ไร่ และในวันนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ผ่านการรับรองสิทธิ์จากการยางแห่งประเทศไทย ทั่วประเทศจำนวนกว่า 34,000 ราย ในส่วนของจังหวัดปัตตานีมีการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 เป็นวันแรก จำนวน 540 ราย และกำลังรีบดำเนินการรับรองสิทธิ์ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่ผ่านคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อจะได้จ่ายเงินได้ตามกำหนดเวลา
ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น