มนร.จัดกีฬา “พิกุลเกมส์” ยิ่งใหญ่ 11 คณะรวมพลโชว์ริ้วขบวนตระการตา และกีฬาสุดมันส์

0
7976

มนร.จัดกีฬา “พิกุลเกมส์” ยิ่งใหญ่ 11 คณะรวมพลโชว์ริ้วขบวนตระการตา และกีฬาสุดมันส์

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “พิกุลเกมส์” ครั้งที่ 13 อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา แขกผู้มีเกียรติ นักศึกษา กว่า 5,000 คน ร่วมกิจกรรม

นายฮัสลัน สะแลแม ประธานการจัดโครงการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาเป็นอย่างยิ่ง และได้ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อปลูกฝังค่านิยมในการเล่นกีฬาแก่เยาวชน เพราะกีฬาสามารถช่วยพัฒนาคนให้เป็นผู้มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ คุณธรรม และระเบียบวินัย

อีกทั้งก่อให้เกิดความรัก ความสาสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะ การแข่งขันกีฬานั้น มิได้มุ่งเพียงชัยชนะ แต่นักกีฬาต้องรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเคารพกฎกติกา มารยาทอย่างเคร่งครัด และทั้งการเล่นกีฬายังช่วยพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจอีกด้วย สำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯได้จัดการแข่งขันกีฬาขึ้นเป็นครั้งที่ 13

โดยมีนักศึกษา และบุคลากรจากคณะวิทยาลัยและสถาบันที่เข้าร่วมดังนี้ 1.คณะวิทยาการตัดการ 2.คณะพยาบาลศาสตร์ 3.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.คณะเกษตรศาสตร์ 5.คณะแพทย์ศาสตร์ 6.คณะศิลปศาสตร์ 7.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8.สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 9.วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 10.วิทยาลัยการอาชีพตากใบ และ 11.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

โดยมีประเภทกีฬาที่การจัดการแข่งขัน ดังนี้ คือ ฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส เซปักตะกร้อ แชร์บอล ฟุตซอล กรีฑาทั้งประเภทลู่และประเภทลาน และยังมีการประกวดกองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ ลีดโจ๊ก ขบวนพาเหรด และขบวนแฟนซี

ภาพ/ข่าว แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส