ปัตตานี-ประชุมคณะอนุกรรมการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 พร้อม Kick Off จ่ายเงินงวดแรก 1 พฤศจิกายน ทั่วประเทศ

0
98
ปัตตานี-ประชุมคณะอนุกรรมการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 พร้อม Kick Off จ่ายเงินงวดแรก 1 พฤศจิกายน ทั่วประเทศ

ปัตตานี-ประชุมคณะอนุกรรมการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 พร้อม Kick Off จ่ายเงินงวดแรก 1 พฤศจิกายน ทั่วประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  วันนี้ (31 ต.ค. 62) ที่ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี  นายพรศักดิ์ สังขพงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ประธานอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด พร้อมด้วยคณะทำงาน ประชุมขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง    ระยะที่ 1    เพื่อติดตามการดำเนินงานกำกับดูแล และเตรียมความพร้อม Kick Off  จ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 พร้อมกันทั่วทั้งประเทศ

นายพรศักดิ์ สังขพงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระยะที่ 1 เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางได้มีรายได้ที่แน่นอน โดยจะให้สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ขึ้นทะเบียน และแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562 และต้องเป็นสวนยางที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป ที่เปิดกรีดแล้ว โดยจะได้รับเงินรายละไม่เกิน 25 ไร่ และมีเงื่อนไขว่าปริมาณผลผลิตยางที่ประกันรายได้อยู่ที่ 240 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี หรือ 20 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อเดือน โดยให้แบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวน 60 เปอร์เซ็นต์ และคนกรีดยาง 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งโครงการได้กำหนดราคาประกันยาง 3 ชนิด คือ 1.ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคากิโลกรัมละ 60 บาท  2.น้ำยางสด (DRC 100 เปอร์เซ็นต์) ราคากิโลกรัมละ 57 บาท  และ 3.ยางก้อนถ้วย (DRC 50 เปอร์เซ็นต์) ราคากิโลกรัมละ 23 บาท ซึ่งจะดำเนินการเป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่ตุลาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563

สำหรับในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เริ่ม Kick Off จ่ายเงินงวดแรกได้ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นี้ ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 540 ราย 3,752 ไร่ ซึ่งทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยาง โดยจ่ายเงินประกันรายได้เดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน 2562

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

 

แสดงความคิดเห็น