ปรบมือให้นายกเมืองนราฯ ซื้อทุเรียนไปแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้าน กู้เศรษฐกิจโควิด – 19

0
600


นราธิวาส นำผลไม้(ทุเรียน)ไปแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้าน
นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ร่วมกับนายสมาน สะอิ นายก อบต.กาลิซา นำผลไม้(ทุเรียน) ไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชน ตามโครงการ “ช่วยชาวสวน ปันสุขชาวเมิอง”

โดยได้รับซื้อผลไม้เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวสวนในพื้นที่ที่ต้องปิดเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยในวันแรกได้นำไปแจกจ่ายในชุมชนชายทะเล ชุมชนโต๊ะกอดอ ชุมชนกาแลปาแย และชุมชนอื่นๆ ในโอกาสต่อไป นับว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เช่นนี้ ทุกฝ่ายก็จะได้รับผลกระทบโดยถ้วนหน้ากัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และชาวบ้านเองซึ่งบางพื้นที่ต้องปิดชุมชนเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อ ทำให้ต้องกักตัวเอง สำหรับโครงการนี้ “”ช่วยชาวสวน ปันสุขชาวเมิอง” ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส