ปัตตานี-มอบรางวัล”หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม

0
41
ปัตตานี-มอบรางวัล"หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม

ปัตตานี-มอบรางวัล”หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 30 ตค62 ที่  ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2562 และเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ แจ้งการดำเนินงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 จะมีการมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ให้แก่บุคคลต่าง ๆ

โดยกำหนดให้จังหวัดปัตตานีพิจารณาคัดเลือกครู หรือเจ้าหน้าที่ในจังหวัด ที่สมควรได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม จำนวน 1 คน ผลการคัดเลือกครูหรือเจ้าที่ผู้ที่ได้รับรางวัลฯ คือ นางเสาวนิตย์ ไฝสีทอง ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ต่อไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น