ยะลา – “พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ” รณรงค์ชาวเบตง ห่วงใยสุขภาพ

0
48

วันนี้ (27 ต.ค. 62) ที่บริเวณอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อ.เบตง จ.ยะลา นายชาคร คงเสรีกุล ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเบตง (รักษาการแทนนายอำเภอเบตง) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ” อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีแพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วม


โดยกิจกรรม”พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ” ในวันนี้ จัดโดยโรงพยาบาลเบตง ซึ่งรายได้ทั้งหมดสมทบกองทุนสวัสดิการสำหรับพยาบาลทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มนักวิ่งทั้งในและนอกพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
สำหรับเส้นทางการวิ่งในกิจกรรมดังกล่าว เริ่มต้นจาก อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองเบตง รวมระยะทาง 3.2 กิโลเมตร โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ จะได้รับเสื้อ หมวก และเหรียญที่ระลึกลงพระนามาภิไธยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นที่ระลึกที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น