ผบ.ฉก. นราธิวาส ตรวจให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ เน้นย้ำต้องตื่นตัวเสมอ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังขีดสุด​ หวั่นโดนตอบโต้

0
417

พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และ คณะฯ ลงพื้นที่เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของ ผกร. ในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี ณ ที่ทำการทางยุทธวิธี หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส โดยมี พันเอกกำธร ศรีเกตุ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส , พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 , พันเอก จิรวัฒน์ จุฬากาญจน์ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 49 และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

จากนั้น ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ (ชป.จรยุทธ์) จำนวน 2 ชุดปฏิบัติการได้ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ของกองร้อยทหารพราน ที่ 4811 หมู่ 2 บ้านตะโละบูเก๊ะ ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี และ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ของของกองร้อยทหารพราน ที่ 4809 หมู่ 5 บ้านลาโล๊ะ ตพลบสากอ อำเภอสุไหงปาดี โดยได้เน้นย้ำการปฏิบัติในการ รปภ.พื้นที่ให้มีความปลอดภัย และการติดตามพฤติกรรมกลุ่มเครือญาติ ผกร. ทำลายเครือข่ายโครงสร้างหมู่บ้าน Support site จนทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือ กลุ่ม ผกร. และเป็นแหล่งพักพิงได้ ตลอดจนทำลายความพยายามก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฎิบัติให้เป็นตามนโยบาย/สั่งการของ พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ตลอดจน ได้สั่งให้หน่วยได้ปฏิบัติการเชิงรุก จรยุทธ์เต็มรูปแบบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางยุทธวิธี เพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจและระมัดระวัง ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ และไม่ประมาท ในการปฏิบัติเเต่ละภารกิจ และสามารถดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้งควบคุมพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติตนอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 อย่างเคร่งครัด และมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์(ชป.จรยุทธ์) ต่อไป

แวดาโอะ​ หะไร​ บก.@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส​