สมาคมประชาคมคนตาบอดประเทศ​ไทยมอบถุงยังชีพ 88 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการสายตา ที่รับผลกระทบจากโควิด-19

0
333

ณ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยมอบถุงยังชีพพร้อมเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับคนพิการทางการเห็นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 88 ราย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือรายละ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 44,000 บาท โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอรรณพ คณานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ร่วมรับมอบฯ

โดยให้ทางจังหวัดนราธิวาสได้ไปจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาคัดเลือกผู้พิการทางสายตา เพื่อส่งมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือแก่ผู้พิการฯในพื้นที่ต่อไป

ซึ่ง ทางสมาคมฯ ยังคงต้องการ การสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อให้มีทรัพยากรเพียงพอที่จะช่วยเหลือคนตาบอดในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 โดยการโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์ เลขที่บัญชี 4-8101-4002-4 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทย หรือร่วมบริจาคเป็นสิ่งของ เพื่อใช้ในการจัดทำถุงยังชีพ สามารถบริจาคด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ที่ 63/374 หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ ซอย 10/11 หมู่ที่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 สอบถามรายละเอียดโทร. 08-9994-6656

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​บก.@ชายแดนใต้​ ​ จ.นราธิวาส