นราธิวาส คุมเข้มตรวจโรงงานอุตสาหกรรม ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่​

0
795จังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้หน่วยงานภายใต้คณะทำงานแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านแรงงานในพื้นที่ (ศบค.นธ.) ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อนแผนการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค สำหรับสถานประกอบการ(โรงงาน) ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำขึ้น
โดยในวันนี้ (8 ก.ค. 64) นายคณบดี สัมพัชนี อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่จริง (onsite) ณ บริษัท ตากใบการโยธา จำกัด
โดยผู้แทนจาก บริษัท ตากใบการโยธา จำกัด ได้รายงานการดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการ ซึ่งมีพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท และพื้นที่โดยรอบสถานประกอบการ ประมาณ 85 คน แยกเป็นพนักงานในสำนักงาน 11 คน และแผนกต่างๆ 74 คน เป็นคนไทย 30 คน ต่างด้าวสัญชาติพม่า/กัมพูชา 44 คน มีการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ของแรงงานต่างด้าว รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองโรค โดยการวัดอุณหภูมิร่างกาย ใช้เจลแอลกอฮอล์ ให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน มีป้ายประชาสัมพันธ์ภาษาพม่าและภาษากัมพูชาในการป้องกันตนเอง และขณะนี้กำลังเร่งก่อสร้างสถานที่กักตัวชั่วคราวเพื่อใช้ในกรณีพบผู้ติดเชื้อในโรงงาน


จากนั้นคณะทำงานตรวจประเมินฯได้ไปตรวจเยี่ยมอาคารสำนักงาน อาคารซ่อมบำรุง และบ้านพักคนงาน แล้วจึงประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 ซึ่งมีการเน้นย้ำในเรื่องการเว้นระยะห่างขณะรับประทานอาหารร่วมกัน การทำความสะอาดพื้นที่และจุดสัมผัสต่างๆ การสื่อสารสร้างความเข้าใจในการป้องกันโรค การซ้อมแผนปฏิบัติเมื่อมีผู้ติดเชื้อ การเพิ่มจุดล้างมือ ซึ่งในภาพรวมมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้ดี
อย่างไรก็ตาม จังหวัดนราธิวาสยังไม่พบการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในโรงงาน จึงมีการเน้นย้ำให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส