ตรวจเข้มสถานกิจการโรงงานในพื้นที่ หวั่นเกิดคลัสเตอร์ใหม่ เร่งประเมินโรงงานป้องกันไม่ให้ลุกลาม

0
220

ตรวจเข้มสถานประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ หวั่นเกิดคลัสเตอร์ใหม่ เร่งประเมินโรงงานในพื้นที่ เพื่อประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จริง แบบ (Onsite)

   นายคณบดี สัมพัชนี อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทน สนง.แรงงานจังหวัดนราธิวาส จัดหางานจังหวัด ประกันสังคม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการโรงงานแปรรูปยางพารา (นราพารา) ในพื้นที่  ต.สากอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เพื่อประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จริง (Onsite) โดยมีนายสมบัติ ชัยรัตนมโนกร ผู้ประกอบการเจ้าของโรงงานแปรรูปยางพารา (นราพารา) ร่วมต้อนรับฯ


  โดยคณะได้ตรวจเยี่ยมกิจการภายในโรงงานฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่สวมแมสขณะปฏิบัติงาน และเว้นระยะห่างระหว่างกัน โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

หลังจากนั้นได้มีการประชุมเพื่อแนะนำข้อเสนอแนะต่างๆ แก่ผู้ประกอบการเจ้าของโรงงานแปรรูปยางพาราฯ เช่น การให้โรงงานได้เคร่งครัดตามมาตรการของกระทรวงของสาธารณสุข โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองฯบริเวณหน้าโรงงาน การเน้นความสะอาดภายในโรงงาน และการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง รวมถึงความเข้าใจในการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

สำหรับโรงงานแปรรูปยางพารา (นราพารา) ภาพรวมมีพนักงานในโรงงานจำนวน 224 คน ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ และมีแรงงานพม่าประมาณ 51 คน

ซึ่งที่จังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้หน่วยงานภายใต้คณะทำงานภายใต้คณะทำงานแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านแรงงานในพื้นที่ (ศบค.นธ ) ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการในการดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมโรคสำหรับสถานประกอบการ(โรงงาน) ที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กำหนด เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ให้เกิดขึ้นภายในโรงงาน
ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส