ยะลา – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเบตง จัดระเบียบสายสื่อสาร โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า 74 จ.ทั่วประเทศ

0
38

ยะลา – จังหวัดยะลา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง จัดระเบียบสายสื่อสาร ตามโครงการ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า 74 จังหวัดทั่วประเทศ”
วันนี้ 23 ต.ค.  ที่บริเวณถนนสุขยางค์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอาวุโสอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดการจัดระเบียบสายสื่อสาร ตามโครงการ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า 74 จังหวัดทั่วประเทศ” ในพื้นที่อำเภอเบตง โดยมีนายเฉลิมเกียรติ สายะเวส หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลเมืองเบตงและหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของสายสื่อสาร ผู้แทนชุมชน เข้าร่วม โดยเริ่มการจัดระเบียบสายสื่อสารตั้งแต่วันที่ 22ต.ค.เป็นต้นไป


นายอิสมาแอล จะปะกียา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง กล่าวว่า การจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ PEA ในครั้งนี้ เนื่องจากสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสาร เป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน ยากต่อการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็ว ที่ผ่านมา PEA ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยหลากหลายวิธี โดยการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำสายลงใต้ดินและการแก้ไขปัญหาสายบนเสา แต่เนื่องจากการนำสายลงใต้ดินต้องใช้งบประมาณสูง อีกทั้ง พื้นที่ความรับผิดชอบของ PEA มีมาก การนำสายลงดินจึงทำได้เพียงพื้นที่สำคัญบางส่วนเท่นั้น โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่เสาไฟฬาเป็นหลัก เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ


ซึ่งในปี 2562 PEA ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัตระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ PEA นำเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยราชการจังหวัดทั้ง 74 จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของ PEA เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม รวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ PEA อีกด้วย พร้อมขอความร่วมมือจากหน่วยงานผู้ประกอบการเจ้าของสายสื่อสารและเคเบิ้ลที่เข้าร่วมดำเนินการ ต่อจากนั้นจะเป็นกระบวนการยุบรวมสายสื่อสารให้มีสายคงเหลือเป็นไปตามมาตรฐานของ PEA ในที่สุด
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น