สช.นราธิวาส ติวเข้มเพื่อยกระดับการศึกษาพร้อมโอกาสนักเรียนมัธยมเอกชน 8,000 คนใน 5 จ.ใต้

0
948

สช.นราธิวาส ติวเข้มเพื่อยกระดับการศึกษาพร้อมโอกาสนักเรียนมัธยมเอกชน 8,000 คนใน 5 จ.ใต้
นางพาตีเมาะห์ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา ที่โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมืองนราธิวาส ซึ่งเป็นกิจกรรมติวเตอร์ แนะแนว การศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวางเป้าหมายสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมตอนปลายในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จ.นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล และสงขลา จำนวน 8,000 คน
ด้านนายกอบภณ แสงสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา กิจกรรมติวเตอร์ แนะแนว การศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนเอกชน เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายมรภาค 4 ส่วนหน้า โดยมีเป้าหมายนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสอนเพิ่มเติมความรู้ในวิชาหลักที่สำคัญแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 และเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ในการทดสอบ พร้อมพัศนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการดำเนินการในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2560 และรุ่นที่ 2 จังหวัดปัตตานี สงขลา และสตูลระหว่างวันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2560 ในส่วนของนราธิวาสจัดติวแบ่งเป็น 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ที่ 1 ห้องประชุม ส.คณะกรรมการอิสลาม จ.นราธิวาส จำนวน 1,150 คน ศูนย์ที่ 2 โรงแรมอิมพีเรียล จำนวน 700 คน ศูนย์ที่ 3 ห้องประชุมโรงแรมเก็นติ้ง อ.สุไหงโก-ลก จำนวน 600 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรติวเตอร์จาก จ.เชียงใหม่

รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนนราธิวาส กล่าวต่อไปว่า จากโครงการที่ได้ทำมา 3 ปี มีผลสำฤทธิ์ที่วัดจากการเทียบผลสำฤทธิ์ในพื้นที่มีผลที่สูงขึ้นมีจำนวนผู้เรียนที่สามารถต่อยอดในระดับอุดมศึกษานั้นเพิ่มขึ้นตามลำดับและในปีงบประมาณ 2560-2561 คาดหวังว่าเด็กเหล่านี้สามารถตอบโจทย์ผลสำฤทธิ์ที่มากขึ้น

ด้าน น.ส.ตัสนีม จักรปา นักเรียนโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส กล่าวว่า ต้องขอบคุณทาง ส.ช.ที่จัดโครงการติวดีๆแบบนี้ให้กับนักเรียนและรู้สึกดีมากๆที่ได้มีโอกาสมาติวและได้มาเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวิชาที่หลากหลายทำให้เกิดเทคนิคในการทำข้อสอบที่ง่ายขึ้นและเพิ่มการเตรียมตัวในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปได้ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้กับชีวิตประจำวันด้วย และไม่ใช่เด็กทุกคนจะมีโอกาสได้ติวกับสถาบันกวดวิชาต่างๆและมีค่าใช้จ่ายสูงและโครงการนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเด็กที่ด้อยโอกาสมีโอกาสดีๆแบบนี้และขอให้มีโครงการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นอีกต่อไป

และอยากให้โครงการดี ๆ อย่างนี้เพิ่มการออกไปศึกษาในพื้นที่จริงด้วยเพื่อให้นักเรียนได้รู้ว่าการทำอาชีพนั้นๆต้องทำอย่างไร รวมถึงการเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยนี้ ต้องทำอย่างไร เพื่อเพิ่มแรงบันดานใจและได้เจอสถานการณ์จริงเพื่อการเตรียมตัวที่ดีกับนักเรียน พร้อมทั้งเปิดค่ายเพิ่มพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนเฉพาะด้าน เพราะเด็กบางคนมีความฝันและสิ่งที่ชอบแตกต่างกัน

ภาพ/ข่าว แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส