แม่ทัพเกรียงฯ ลงพื้นที่ไม่หยุดสร้างขวัญกำลังใจ​เจ้าหน้าที่ และประชาชนอย่างต่อเนื่อง​ ร่วมต่อสู้ผ่านพ้นวิกฤต covid-19 ไปด้วยกัน

0
362

วันนี้ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00  น. ที่ ด่านคัดกรอง covid-19 ในพื้นที่บ้านดาโต๊ะ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หลังทางจังหวัดยะลา​ ได้ออกประกาศคำสั่งยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid -19 โดยการเพิ่มจุดตรวจคัดกรองบุคคล และยานพาหนะให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น เน้นย้ำคำนึงถึงมาตรการในการป้องกันตนเองเป็นสำคัญ ตลอดจนร่วมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการรักษาระยะห่าง การใช้เจลแอลกอฮอล์  การสวมหน้ากากอนามัย การใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ รวมทั้งมาตรการในการควบคุมการเข้า – ออกพื้นที่ตามคำสั่งของจังหวัดยะลา ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้เส้นทาง

ซึ่งอาจไม่ได้รับความสะดวกในการ สัญจรไปมาระหว่างพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามจะต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่าได้ประมาท ในช่วงนี้หากงดการเดินทางได้ ขอให้งดไว้ก่อน เพื่อไม่ให้การแพร่เชื้อขยายวงกว้างออกไปในพื้นที่อื่นๆต่อไป  สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดยะลา วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ยอดผู้ติดรายใหม่  201 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,551 ราย รักษาหาย 986 ราย เสียชีวิตสะสม 17 ราย โดยในพื้นที่อำเภอยะหามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9 ราย สะสมรวม 160 ราย  》 จากนั้นเดินทางยัง เรือนรับรอง 100 ปี เหมืองลาบู ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พบปะ ให้กำลังใจ พี่น้องไทยพุทธในพื้นที่ สร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่เกิดขึ้น ตลอดจนขอความร่วมมือในการปฏิบัติตนช่วงสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา สังเกตสิ่งผิดปกติ บุคคลแปลกหน้า และพฤติกรรมต้องสงสัย ที่อาจส่งผลกระทบในด้านความมั่นคง และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ซึ่งพี่น้องประชาชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นถือเป็นส่วนสำคัญ เนื่องจากเป็นผู้อยู่ในพื้นที่ตลอดเวลา โดยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐได้ตลอด 24 ชั่วโมง ก่อนมอบอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ให้กับเจ้าอาวาส และประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการให้กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 》จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และ  อสม.ประจำด่านตรวจคัดกรอง covid-19 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา   ตลอดจนมอบสิ่งของอุปกรณ์จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันตนเอง รองรับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ก่อนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน สถานที่สำหรับการเตรียมพร้อมทำเป็นพื้นที่กักตัว ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 หลังมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 จำนวน 14 คน ผู้ติดเชื้อสะสม 143 คน โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบในการดำเนินการเข้าช่วยเหลือ หมู่บ้าน ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทั้งการนำสิ่งของไปแจกจ่ายยังหมู่บ้านล็อคดาวน์ หรืออำนวยความสะดวกในโรงพยาบาลสนาม เมื่อมีการร้องขอ ให้หน่วยสามารถเข้าช่วยเหลือได้โดยทันที โดยไม่ต้องรอคำสั่ง ซึ่งโดยภาพรวมการลงพื้นที่แม่ทัพภาคที่ 4 เชื่อว่าประชาชนในพื้นที่ต่างมีความตื่นตัว ต่อข่าวสารที่ได้รับถึงเรื่องโรคไวรัสระบาด พร้อมทั้ง ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

ทีมข่าว@ชายแดนใต้​