ปัตตานี­-ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานีสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

0
118
ปัตตานี­-ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานีสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ปัตตานี­-ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานีสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมพญาตานี โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี.นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดประชุมฯ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี   พ.ศ.2561 -2565   และ  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปัตตานี    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ  และภาคประชาชน แบ่งกลุ่มย่อย 3 ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และด้านสังคม ร่วมระดมความคิดในการกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดปัตตานี ที่สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ ที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น