ยะลา สั่งเฝ้าระวังโรคใบร่วงชนิดใหม่ หลังระบาดที่นราธิวาส เตรียมใช้โดรน พ่นสารเคมีที่ควบคุมการเกิดเชื้อรา

0
118

จากกรณีที่มีการพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้สร้างความตื่นตระหนกและความเสียหายแก่สวนยางของพี่น้องเกษตรกรไปแล้วนั้น  ล่าสุดวันนี้ 21 ตค.62 นายศานติ พันธุ์มณี ผอ.การยางแห่งประเทศไทย จ.ยะลา ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่มีรายงานข้อมูลของการระบาดในพื้นที่ จ.ยะลา แต่อย่างใด

ยังคงมีเพียงการระบาดในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดนราธิวาสเท่านั้น ได้แก่ อำเภอระแงะ อำเภอแว้ง และอำเภอรือเสาะ โดยพบต้นยางมีอาการใบร่วงเป็นจำนวนมากแทบหมดทั้งต้น ซึ่งโรคดังกล่าว เคยพบการระบาดเป็นพื้นที่วงกว้างในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียมาแล้ว ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่เชื้อราตัวนี้มีการแพร่กระจายเข้ามาระบาดในพื้นที่ปลูกยางแถบชายแดนรอยต่อกับประเทศมาเลเซีย เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกันคือร้อนชื้นและฝนตกชุก โดยพบลักษณะอาการปรากฏบนใบยางแก่ เมื่อเริ่มแสดงอาการปรากฏรอยช้ำๆ เป็นกลุ่มเห็นชัดเจนด้านหลังใบ หลังจากนั้นจะแสดงอาการเป็นวงค่อนข้างกลมสีเหลือง (chlorosis) ต่อมาเนื้อเยื่อรอยสีเหลืองจะตายแห้ง (necrosis) เป็นแผลกลมสีสนิมซีด โดยพบอาการจุดแผลต่อใบยางมากกว่า 1 แผล จากนั้นใบจะเหลืองและร่วงในที่สุด

นายศานติ พันธุ์มณี ผอ.การยางแห่งประเทศไทย จ.ยะลา ยังกล่าวด้วยว่า ในส่วนของจังหวัดยะลา ขณะนี้ก็ได้ให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบ และเฝ้าระวัง หากมีการระบาดที่ผิดปกติ ก็ขอให้แจ้งมาสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย จะได้ติดต่อนักวิชาการให้ไปตรวจสอบและตรวจหาวิธีการในการแก้ไข ส่วนการสกัดการแพร่ระบาดโรคนั้น ขณะนี้มีการเสนอให้เกษตรกรชาวสวนยางใช้โดรน พ่นสารเคมีที่ควบคุมการเกิดเชื้อรา แต่ยังไม่ทราบว่าจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ของเชื้อราได้มากน้อยแค่ไหน ก็กำลังดำเนินการอยู่ รอดูผลว่าจะเป็นยังไงบ้าง

อย่างไรก็ตาม พื้นที่เสี่ยงของ จ.ยะลา ขณะนี้คือ อ.รามัน ยะหา กาบัง และ อ.เบตง เนื่องจากมีแนวเขตที่ติดกับประเทศมาเลเซีย ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ทั้งนี้ กยท. ขอย้ำว่าจะดำเนินการอย่างเต็มที่และให้ความสำคัญกับป้องกัน กำจัดโรคนี้ รวมถึงควบคุมไม่ให้แพร่กระจายมากขึ้น

ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น