ยะลา – ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนสังกัด สนง.การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 เดินทางลงทะเบียนขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม หลังถูกเลิกจ้าง

0
144

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 1 บรรดาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 119 คน สังกัด สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้เดินทางมาเพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมละรับสมัครเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจ หลังสำนักงานงบประมาณได้แจ้งกรอบจัดสรรงบประมาณโดยไม่ได้จัดสรรเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและให้ปรับวิธีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเป็นการจ้างเหมาบริการ โดยในส่วนของจังหวัดยะลา มีจำนวนกว่า 300 คน


ทางด้านนายสุไลมาน ดอเลาะ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านกำปงบือแน อ.เมือง จ.ยะลา เปิดเผยว่าถ้าไม่จ้างต่อก็จะทำให้ได้รับความเดือดร้อนต่างคนต่างมีครอบครัวที่ต้องรับภาระ ขณะนี้ทราบว่าทางรัฐมนตรีมีการแถลงข่าวว่าจะต่อเป็นลูกจ้างเหมือนเดิม ที่กังวลก็คือถ้าไม่จ้างตอนนี้ ปัญหาหลักๆก็คือภาระครอบครัว ทุกคนต้องมี ครอบครัวต้องใช้จ่ายของทุกวัน ไม่ได้รับเงินมา 1 เดือนแล้ว รอจ้างต่อภายในวันที่ 20 ตุลาคม นี้ ยะลาก็มีทุกคนที่รับลูกจ้างชั่วคราว ธุรการหมื่นห้าพันบาท รอรัฐจ้างต่ออย่างเดียวตอนนี้ ถ้ารัฐจ้างแบบจ้างเหมาบริการก็จะไม่มั่นคง คือจะขาดสิทธิต่างๆเช่นประกันสังคม ประกันสุขภาพทุกอย่างโดนตัดสิทธิหมด ถ้าจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวก็จะมั่นคงเหมือนเดิม จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลจ้างแบบลูกจ้างชั่วคราวเหมือนเดิม ถ้าให้เป็นพนักงานราชการก็จะดี จะมั่นคงมากกว่าลูกจ้างชั่วคราว ทำงานมาแล้ว 12 ปี


ด้านนายมานะ วิทิตศาตร์ ประกันสังคมจังหวัดยะลา เปิดเผยว่าทางเจ้าหน้าที่ก็เป็นห่วงเป็นใย จะทำอย่างไรให้ปัญหาลดความเดือดร้อน ทางประกันสังคมและทางจัดหางานจังหวัดทำงานในเชิงบูรณาการ เชิงรุกเพื่อให้ปัญหาต่างๆคลี่คลาย อย่างไรก็ตามข่าวมีการปรับเปลี่ยนให้กับบุคลากรให้กลับมาใช้สิทธิ์เหมือนเดิม ด้านสวัสดิการมีความจำเป็นแก่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกจ้างครูหรือประชาชนทั่วไปปัจจุบันเรื่องสวัสดิการทุกแขนงมีความสำคัญสูง ฉะนั้นการเรียกร้องต่างๆก็ไม่ใช่เป็นความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ก็เป็นสิทธิที่จะใช้สิทธิตามส่วน แต่ในภาคราชการก็ต้องดูแลและะเอาใจใส่กับพี่น้อง อย่างไรก็ดีที่อยู่ในภูมิภาคก็เป็นส่วนหน้าก็ต้องรับนโยบาย วันนี้ก็นัดกลุ่มครู ธุรการ หรือเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปรับเปลี่ยนสิทธิ วันนี้ก็มีข่าวว่าจะกลับมาใช้สิทธิเหมือนเดิม แต่ก็ยังไม่ถึงเวลา ที่จะมีการปรับเปลี่ยน ทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องรอผล แต่เชื่อว่าคงจะไดรับสิทธิเช่นนั้น เพื่อไม่ให้กระทบมีการเตรียมการล่วงหน้าทางประกันสังคมและจัดหางานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นการศึกษาเพื่อมารับสมัครผู้ประกันตน ไม่ว่าจะข้างหน้ามีการปรับเปลี่ยนงานหรือถ้ามีการจ้างงานต่อก็ได้รับสิทธิต่อไปก็จะได้สิทธิในระบบประกันสังคม ในสิทธิของการประกันการว่างงานก็จะได้รับสิทธิในกรณีที่ออกจากงานสิ้นสุดสัญญาจ้างในอัตรา 30 เปอร์เซ็นต์ระยะเวลา 3 เดือนก่อนที่จะทำงานใหม่

ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ. ยะลา

แสดงความคิดเห็น