สงขลา-สุดยอด “ฟักทองจะนะ” เก็บผลผลิตส่งห้าง โลตัส 11 จ.ใต้ (มีคลิป)

0
250

สงขลาสุดยอดฟักทองจะนะเก็บผลผลิตส่งห้าง โลตัส 11 .ใต้

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ผักผลไม้ ปลอดภัย อำเภอจะนะ เก็บผลผลิตฟักทองของสมาชิกฯส่งห้าง Tesco Lotus 11 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เป็นฟักทองคุณภาพปลอดสารพิษ ขนาดตามมาตรฐานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร รับซื้อในราคาประกันกิโลกรัมละ8 บาทสูงกว่าราคาที่พ่อค้าคนกลางรับซื้อเพียงกิโลกรัมละ 3-6 บาท ส่งขายสัปดาห์ละ 4,500 กิโลกรัม

นายพิเชษฐ์ ล่าบู  ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ผักผลไม้ ปลอดภัย .จะนะ .สงขลาพร้อมสมาชิกฯ ลงพื้นที่แปลงปลูกฟักทองของนายเต็ก พานิช หนึ่งในสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักผลไม้ ปลอดภัย อำเภอจะนะ  หมู่ที่ 1 .นาทับ

ซึ่งทำการปลูกฟักทองในพื้นที่ 5 ไร่ 2,400 ต้น และเริ่มเก็บผลผลิตฟักทองยกแปลกพร้อมกันทั้ง5 ไร่ รวบรวมส่งขายห้าง Tesco Lotus 11 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง  ซึ่งเป็นฟักทองคุณภาพขนาดมาตรฐานผลละ1.8 – 4.5 กิโลกรัม โดยทำการเก็บฟักทองหมดทั้งแปลง 5 ไร่

ได้ฟักทองทั้งหมด 3.5 ตัน  หรือ 3,500 กิโลกรัม  และนำไปรวบรวมกับแปลงฟักทองของสมาชิกฯรายอื่นที่เก็บไปแล้วให้ครบ 9 ตัน หรือ 9,000 กิโลกรัม เพื่อนำไปส่งที่ศูนย์กระจายสินค้า ห้าง Tesco Lotus จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกสัปดาห์ๆละ 2 ครั้งๆละ 4.5 ตันหรือ4,500 กิโลกรัม  โดยทางกลุ่มจะรับซื้อฟักทองจากสมาชิกในราคาประกันกิโลกรัมละ 8 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาที่พ่อค้าคนกลางรับซื้อแค่กิโลกรัมละ 3-6 บาทเท่านั้น และเฉพาะบริเวณหมู่ที่ 1 .นาทับ .จะนะ มีแปลงปลูกฟักทองของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ผักผลไม้ ปลอดภัย.จะนะ กว่า 10 ราย

นายพิเชษฐ์ ล่าบู  ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ผักผลไม้ ปลอดภัย .จะนะ  กล่าวว่าสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ผักผลไม้ ปลอดภัย อำเภอจะนะ  เป็นการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ .จะนะ และ .ใกล้เคียง มีสมาชิก ประมาณ 110 คน พื้นที่เพาะปลูก1,200 ไร่ โดยปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ทำนา สวนยางพารา และเลี้ยงสัตว์ มาปลูกพืชทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ โดยหันมาปลูกฟักทองโดยมีตลาดนำการผลิต ใช้ระบบContract Farming ฟักทองที่ออกมาจากแปลงสมาชิก จะสามารถตรวจสอบไปยังแหล่งผลิตได้จริงทุกแปลง

หากเกษตรกรผู้ใดสนใจที่จะมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ผักผลไม้ ปลอดภัย.จะนะ ติดต่อมาได้ที่ หมายเลข 092- 7543980 นายพิเชษฐ์ ล่าบู  ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ผักผลไม้ ปลอดภัย .จะนะ .สงขลา ซึ่งทางกลุ่มพร้อมที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น.

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ .สงขลา

แสดงความคิดเห็น