บ้านละหาร สพป.ปัตตานี เขต 3 สานสัมพันธ์ชุมชน ร่วมแรงร่วมใจกิจกรรมกวนขนมอาซูรอ

0
44

บ้านละหาร สพป.ปัตตานี เขต 3 สานสัมพันธ์ชุมชน ร่วมแรงร่วมใจกิจกรรมกวนขนมอาซูรอ
วันที่ 15 ตุลาคม ที่โรงเรียนบ้านละหาร .แป้น .สายบุรี .ปัตตานี เวลา 09.30 . นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้บริหารคณะครูและนักเรียน พร้อมพบปะชุมชน และร่วมกิจกรรมกวนขนมอาซูรอ ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับการกวนอาซูรอ เป็นประเพณีที่ส่งเสริมเยาวชนให้มีความรักสามัคคีและมีการแบ่งปันกัน เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน คำว่าอาซูรอเป็นภาษาอาหรับ คือการผสมการรวมกัน โดยนำสิ่งของที่รับประทานได้ หลายสิ่งหลายอย่างมากวนรวมกันทั้งคาวและหวาน ส่วนการกวนนั้นแต่ละคนก็จะช่วยกันคนละไม้ละมือ ไม่ว่าจะเป็นการหั่น ส่วนผสม ที่จะนำมากวน หรือการกวนในกระทะก่อนที่จะตัดแบ่ง พร้อมแจกจ่ายขนมอาซูรอ ให้รับประทานกันทุกคน โดยมีนายอับดุลรอนิง เจะเลาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชนร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก มีการมอบทุนให้แก่เด็กยากจนและฟังบรรยายธรรมด้วย

ภาพ/ข่าว มนทิชา แวซอเหาะ ปชส.สพป.ปัตตานี เขต 3

แสดงความคิดเห็น