ปัตตานี-เปิดงานประเพณีชักพระหรือลากพระเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษอันยาวนานของ อ.โคกโพธิ์

0
82
ปัตตานี-เปิดงานประเพณีชักพระหรือลากพระประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษอันยาวนานของ อ.โคกโพธิ์

ปัตตานี-เปิดงานประเพณีชักพระหรือลากพระประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษอันยาวนานของ อ.โคกโพธิ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. ที่ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีจังหวัดปัตตานี    พล.ร.ต. สมเกียรติ  ผลประยูร  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประธานในพิธีเปิดงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพธิ์ ครั้งที่ 70 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณีและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดทำเรือพระ และส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผบ.ฉก.ปัตตานี  นายอำเภอโคกโพธิ์  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้มีเกียรติ และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก

ปัตตานี-เปิดงานประเพณีชักพระหรือลากพระประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษอันยาววนานของ อ.โคกโพธิ์

นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์  กล่าวว่า งานประเพณีชักพระหรือลากพระเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษยาวนานของอำเภอโคกโพธิ์ และเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปัตตานี โดยบรรจุเป็นงานประเพณีสำคัญในปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จวบจนถึงปัจจุบันนับเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นในด้านประเพณีที่สำคัญของอำเภอโคกโพธิ์

โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์.เพื่อสืบสานงานประเพณีชักพระของอำเภอโคกโพธิ์ที่มีการจัดทำเรือพระ ซึ่งประดิษฐ์ด้วยกระดาษสีฉลุ กนกลายไทยสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของเรือพระอำเภอโคกโพธิ์ ซึ่งไม่เหมือนเรือพระในพื้นที่อื่น ๆ ทั้งเป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และอยู่ร่วมกันระหว่างสถาบันสงฆ์ ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ ที่มีวิถีชีวิต  3 วัฒนธรรม ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบ และ.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ขยายกว้างขึ้น   โดยนำประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นสื่อประชาสัมพันธ์นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้ว อีกด้วย

 

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น