ปัตตานี-อาซูรอ 10 ตำบล ของดีอำเภอปะนาเระ

0
171
ปัตตานี-อาซูรอ 10 ตำบล ของดีอำเภอปะนาเระ

ปัตตานี-อาซูรอ 10 ตำบล ของดีอำเภอปะนาเระ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 13  ตุลาคม 2562  ที่ โรงเรียนบ้านท่าข้ามอำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานี นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน เปิดการ   แข่งขันการกวน  และ การประกวด อาซูรอ จาก 10 ตำบล รวม 10 ทีม   เนื่องในงานแสดงสินค้า  พหุวัฒนธรรม และประเพณีอำเภอปะนาเระ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความจริงใจ และความเอื้ออาทรต่อกัน  อภายใต้กิจกรรมสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ดีงามของพี่น้องประชาชนของอำเภอปะนาเระ โดยมี นายวิภาค ภู่เพชร นายอำเภอปะนาเระ กล่าวรายงาน  มี   หัวหน้าส่วนราชการ   ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธานชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และประชาชนอำเภอปะนาเระเข้าร่วมจำนวนมาก

นายวิภาค ภู่เพชร นายอำเภอปะนาเระ กล่าวว่า งานแสดงสินค้าและงานประเพณีการกวน อาซูรอ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานแสดงสินค้ำ พหุวัฒนธรรม และประเพณีอำเภอปะนาเระ ประจำปี 2562โดยกำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ เช่น การแข่งขันเรือยาว การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดเรือพระ การแข่งขันการกวน อาซูรอ จาก 10 ตำบล ของอำเภอปะนาเระ และการแข่งขันการกินอาชูรอ

ดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป ทั้งเป็นการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามและ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ให้เป็นที่รู้จักของสาธารณ และหันมาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอปะนาเระ ซึ่งมีจุดเด่นทางธรรมชาติ และพหุวัฒนธรรม ที่เรียกสั้นๆ รวมกันว่า “เขา เล นา โหนด แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์” และพหุวัฒนธรรมที่ดีงาม เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ภายใต้พหุวัฒนธรรมที่ หลากหลายเกิดชุมชนที่สงบสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

 

 

ดินทร์ ส.ปชส.ปน.

แสดงความคิดเห็น