​ ยะลา.-นราธิวาส​ พสกนิกระร้อมใจแห่ร่วมพิธีทำบุญตักวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0
14

เช้า​วันนี้ 13 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ประชาชนในอำเภอเบตง และประชาชนคนไทยในประเทศมาเลเซียเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรเทโวข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาแต่ปีนี้เป็นวันออกพรรษาที่โศกเศร้าของปวงชนชาวไทย เนื่องจากปวงชนชาวไทยได้สูญเสีย พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่ง ของทุกคน

โดยมีคณะสงฆ์ในเขตอำเภอเบตง จากวัดต่างๆ ออกรับบิณฑบาต โดยมีชาวเบตงและชาวไทยในประเทศมาเลเซีย ได้พร้อมใจกันทำบุญตักบาตรเทโว ข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็น จำนวนมาก


และ​ ที่อ.เมือง​ ​จ.ยะลา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562

พร้อมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า  โดยมี พลตรี กฤษดา พงษ์สามารถ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ,หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ  ตลอดจนประชาชนร่วมนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก

โดยในช่วงบ่าย  จังหวัดยะลาจะทำพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เเด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562 ณ ศาลาการเปรียญ วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  พร้อมทำพิธีจุดเทียน ในช่วงค่ำ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ส่วนที่ จ.นราธิวาส ที่โรงเรียนนราสิกขาลัย ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส  นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานนำ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความตั้งใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ โดยทุกคนต่างสวมใส่เสื้อเหลือง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรโดยพร้อมเพรียงกัน


ทั้งนี้ นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประกอบพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เจ้าหน้าที่อารธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีลจบ พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประธานพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ถวายเครื่องไทยธรรม ประธานทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ กราบลาพระรัตนตรัย และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นนำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เพื่อถวายพระราชกุศล ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรกันอย่างเนืองแน่น
ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ ยะลา-นราธิวาส​

แสดงความคิดเห็น