ปัตตานี-อ.ปะนาเระเจ้าภาพจัดแข่งขันเรือยาว ประเภท 10 และ12 ฝีพาย รวม15 ทีม จาก 4 อำเภอ

0
161
ปัตตานี-อ.ปะนาเระเจ้าภาพจัดแข่งขันเรือยาว ประเภท 10 และ12 ฝีพาย รวม15 ทีม จาก 4 อำเภอ

ปัตตานี-อ.ปะนาเระเจ้าภาพจัดแข่งขันเรือยาว ประเภท 10 และ12 ฝีพาย รวม15 ทีม จาก 4 อำเภอ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562  ที่ ริมคลองหม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  ได้มีการ จัดการแข่งขันเรือยาว ประเภท ๑๐  ฝีพาย  และ ๑๒ ฝีพาย ภายในงานแสดงสินค้า พหุวัฒนธรรม และประเพณีอำเภอปะนาเระประจำปี 2562 โดยมี  นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดการแข่งขัน นายวิภาค ภู่เพชร นายอำเภอปะนาเระ ในนามของคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันเรือยาวกล่าวรายงาน มี ทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 15 ทีม ซึ่งเป็นเรือยาวมาจากพื้นทีอำเภอหนองจิก อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอยะหริ่งและเรือยาวในพื้นที่อำเภอปะนาเระ แยกเป็นประเภทเรือยาว 10 ฝีพาย จำนวน 8 ทีม และประเภทเรือยาว 12 ฝีพาย จำนวน 7 ทีม และประชาชนเข้าร่วมชมร่วมเชียร์กันเป็นจำนวนมาก

นายวิภาค ภู่เพชร นายอำเภอปะนาเระ กล่าวว่า กิจกรรมการแข่งขันเรือยาว เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานแสดงสินค้าพหุวัฒนธรรม และประเพณีอำเภอปะนาเระ ประจำปี 2562  ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณคลองทำม่วง และบริเวณโรงเรียนบ้านท่าข้าม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้รัก ความสามัคคี และร่วมแรงร่วมใจของภาคประชาชนในพื้นที่ ในการอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาว และส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้พหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย เกิดชุมชนที่สงบสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

 

แสดงความคิดเห็น